Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.10 trang 66 Toán 6 Kết nối tri thức: Tính tổng...

Bài 3.10 trang 66 Toán 6 Kết nối tri thức: Tính tổng hai số khác dấu a) 6 + (-2)...

Giải bài 3.10 trang 66 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Câu hỏi: Tính tổng hai số khác dấu

a) 6 + (-2)

b) 9 + (-3)

c) (-10) + 4

d) (-1) + 8

Quảng cáo

Giải: a) 6 + (-2) = 4

b) 9 + (-3) = 6

c) (-10) + 4 = -6

d) (-1) + 8 = 7