Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.11 trang 66 Toán 6 Kết nối tri thức: Biểu diễn...

Bài 3.11 trang 66 Toán 6 Kết nối tri thức: Biểu diễn số -4 và số đối của nó trên một trục số...

Giải bài 3.11 trang 66 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Câu hỏi: Biểu diễn số -4 và số đối của nó trên một trục số

Giải: Số đối của 4 là -4. Ta biểu diễn chúng trên trục số: