Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.16 trang 66 Toán 6 Kết nối tri thức: Tính một...

Bài 3.16 trang 66 Toán 6 Kết nối tri thức: Tính một cách hợp lí: a) 152 + (-73) – (-18) – 127...

Giải bài 3.16 trang 66 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Câu hỏi: Tính một cách hợp lí:

a) 152 + (-73) – (-18) – 127

b) 7 + 8 + (-9)  + (-10)

Quảng cáo

Giải: 

a) 152 + (-73) – (-18) – 127 = [152 – (-18)] – [127 – (-73)] = 170 – 200 = -30

b) 7 + 8 + (-9)  + (-10) = 15 + (-19) = -4