Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.17 trang 66 Toán 6 Kết nối tri thức: Tính giá...

Bài 3.17 trang 66 Toán 6 Kết nối tri thức: Tính giá trị của biểu thức (-156) – x, khi...

Giải bài 3.17 trang 66 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Câu hỏi: Tính giá trị của biểu thức (-156) – x, khi:

a) x = -26

b) x = 76

c) x = (-28) – (-143)

Quảng cáo

Giải: a) (-156) – x = (-156) – (-26) = -130

b) (-156) – x = (-156) – 76 = -232

c) (-156) – x = (-156) – (-28) + (-143) = -271