Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.18 trang 66 Toán 6 Kết nối tri thức: Thay mỗi...

Bài 3.18 trang 66 Toán 6 Kết nối tri thức: Thay mỗi dấu ” * ” bằng một chữ số thích hợp để có...

Giải bài 3.18 trang 66 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Câu hỏi: Thay mỗi dấu ” * ” bằng một chữ số thích hợp để có

Giải: