Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.24 trang 69 Toán 6 Kết nối tri thức: Dùng số...

Bài 3.24 trang 69 Toán 6 Kết nối tri thức: Dùng số nguyên âm hoặc số nguyên dương để diễn tả các thông tin sau...

Giải bài 3.24 trang 69 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài Luyện tập chung

Câu hỏi: Dùng số nguyên âm hoặc số nguyên dương để diễn tả các thông tin sau:

a) Khi đọc sách, bạn Quang thường đưa trang sách lại quá gần mắt. Bạn ấy đã phải mang kính cần 1 dioptre

b) Ông của bạn Quang đã già nên phải dùng kính lão 2 dioptre để đọc sách

Quảng cáo

Giải: 

a) Khi đọc sách, bạn Quang thường đưa trang sách lại quá gần mắt. Bạn ấy đã phải đeo kính -1 dioptre.

b) Ông của bạn Quang đã già nên phải đeo kính 2 dioptre (hay +2 dioptre) để đọc sách báo