Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.25 trang 69 Toán 6 Kết nối tri thức: Điểm A...

Bài 3.25 trang 69 Toán 6 Kết nối tri thức: Điểm A nằm trên trục số và cách gốc O một khoảng 12 đơn vị...

Giải bài 3.25 trang 69 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài Luyện tập chung

Câu hỏi: Điểm A nằm trên trục số và cách gốc O một khoảng 12 đơn vị (trục số nằm ngang và có chiều dương từ trái sang phải). Hỏi điểm A biểu diễn số nào nếu:

a) A nằm ở bên phải gốc O

b) A nằm ở bên trái gốc O

Quảng cáo

Giải: 

a) Điểm A biểu diễn số 12

b) Điểm A biểu diễn số -12