Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.26 trang 69 Toán 6 Kết nối tri thức: Liệt kê...

Bài 3.26 trang 69 Toán 6 Kết nối tri thức: Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng...

Giải bài 3.26 trang 69 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài Luyện tập chung

Câu hỏi: Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng:

a) S = {x  Z| -3 < x  3}

b) T = {x  Z| -7 < x  -2}

Giải: a) S = {-2; -1; 0; 1; 2; 3}

Quảng cáo

Tổng các phần tử trong S bằng 3

b) T = {-6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2}

Tổng các phần tử trong T bằng -21