Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.30 trang 69 Toán 6 Kết nối tri thức: Có ba...

Bài 3.30 trang 69 Toán 6 Kết nối tri thức: Có ba chiếc hộp đựng những miếng bìa...

Giải bài 3.30 trang 69 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài Luyện tập chung

Câu hỏi: Có ba chiếc hộp đựng những miếng bìa. Trên mỗi miếng bìa có ghi một số như đã cho trong hình dưới đây. Hãy chuyển một miếng bìa từ hộp này sang hộp khác sao cho tổng các số ghi trên các miếng bìa trong mỗi hộp đều bằng nhau.

Giải: Tổng các chữ số ở các miếng bìa trong cả 3 hộp là 12.

Quảng cáo

Vậy ta chuyển sao cho tổng các miếng bìa trong mỗi hộp bằng 4.

Do đó ta chỉ cần chuyển miếng bìa có chữ số 2 từ hộp thứ ba sang hộp thứ nhất