Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.31 trang 69 Toán 6 Kết nối tri thức: Trong một...

Bài 3.31 trang 69 Toán 6 Kết nối tri thức: Trong một trò chơi, bạn Minh nhận được yêu cầu:...

Giải bài 3.31 trang 69 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài Luyện tập chung

Câu hỏi: Trong một trò chơi, bạn Minh nhận được yêu cầu: “Hãy tính tổng của tất cả các số trong tập hợp {x  Z| -25  x  25}

Minh trả lời ngay: “Bằng 0”. Em có thể giải thích tại sao Minh tính nhanh thế không?

Giải: Minh trả lời nhanh như thế là do trong tập hợp đó gồm nhiều cặp số đối nhau, mà tổng của 2 số đối nhau bằng 0 nên tổng các phần từ bằng 0