Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 4.12 trang 89 Toán 6 Kết nối tri thức: Hãy kể...

Bài 4.12 trang 89 Toán 6 Kết nối tri thức: Hãy kể tên các hình thang cân, hình chữ nhật có trong hình lục giác đều sau...

Giải bài 4.12 trang 89 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

Câu hỏi: Hãy kể tên các hình thang cân, hình chữ nhật có trong hình lục giác đều sau

Giải: Các hình thang cân: ABCD, BCDE, CDEF, DEFA, EFAB, FABC

Các hình chữ nhật: ABDE, BCEF, CDFA,