Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 4.18 trang 94 Toán 6 Kết nối tri thức: Một khu...

Bài 4.18 trang 94 Toán 6 Kết nối tri thức: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10 m...

Giải bài 4.18 trang 94 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học 

Câu hỏi: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10 m như hình dưới, cổng vào có độ rộng bằng 1/3 chiều dài, phần còn lại là hàng rào. Hỏi hàng rào của khu vườn dài bao nhiêu mét?

Giải: 

Quảng cáo

Chu vi của khu vườn hình chữ nhật là:     2.(10 + 15) = 50 (m)

Chiều dài của cổng vào là:     15.1/3 = 5 (m)

Vậy chiều dài của hàng rào là:     50 – 5 = 45 (m)