Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 4.20 trang 94 Toán 6 Kết nối tri thức: Mặt sàn...

Bài 4.20 trang 94 Toán 6 Kết nối tri thức: Mặt sàn của một ngôi nhà được thiết kế như hình dưới (đơn vị m)...

Giải bài 4.20 trang 94 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học 

Câu hỏi: Mặt sàn của một ngôi nhà được thiết kế như hình dưới (đơn vị m). Hãy tính diện tích mặt sàn.

Giải: 

Mặt sàn ngôi nhà đó là hình chữ nhật được tạo bởi 4 hình chữ nhật nhỏ.

Quảng cáo

Chiều dài của mặt sàn ngôi nhà là:     8 + 6 = 14 (m)

Chiều rộng của mặt sàn ngôi nhà là:      6 + 2 = 8 (m)

Vậy diện tích mặt sàn là:     14.8 = 112 (m2)