Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 4.25 trang 96 Toán 6 Kết nối tri thức: Một mảnh...

Bài 4.25 trang 96 Toán 6 Kết nối tri thức: Một mảnh giấy hình chữ nhật có diện tích 96 cm2...

Giải bài 4.25 trang 96 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài Luyện tập chung

Câu hỏi: Một mảnh giấy hình chữ nhật có diện tích 96 cm2. Một cạnh có độ dài 12 cm. Tính chu vi của mảnh giấy đó.

Giải: 

Chiều dài cạnh còn lại của mảnh giấy hình chữ nhật là:     96 : 12 = 8 (cm)

Chu vi của mảnh giấy là:     2.(8 + 12) = 40 (cm)