Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 4.8 trang 81 Toán 6 Kết nối tri thức: Người ta...

Bài 4.8 trang 81 Toán 6 Kết nối tri thức: Người ta muốn đặt một trạm biến áp để đưa điện về sáu ngôi nhà...

Giải bài 4.8 trang 81 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều

Câu hỏi: Người ta muốn đặt một trạm biến áp để đưa điện về sáu ngôi nhà. Phải đặt trạm biến áp ở đâu để khoảng cách từ trạm biến áp đến sáu ngôi nhà bằng nhau, biết rằng sáu ngôi nhà ở vị trí sáu đỉnh của hình lục giác đều.

Giải: Phải đặt trạm biến áp ở tâm O hình lục giác đều tạo bởi sáu ngôi nhà.