Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 5.17 trang 110 Toán 6 Kết nối tri thức: Em hãy...

Bài 5.17 trang 110 Toán 6 Kết nối tri thức: Em hãy vẽ các hình dưới đây vào giấy kẻ ô vuông rồi chỉ ra tất cả các trục đối xứng của...

Giải bài 5.17 trang 110 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài tập cuối chương 5

Câu hỏi: Em hãy vẽ các hình dưới đây vào giấy kẻ ô vuông rồi chỉ ra tất cả các trục đối xứng của chúng (nếu có)

Giải: Trục đối xứng của mỗi hình được vẽ như sau: