Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 5.18 trang 110 Toán 6 Kết nối tri thức: Hình nào...

Bài 5.18 trang 110 Toán 6 Kết nối tri thức: Hình nào dưới đây có tâm đối xứng?...

Giải bài 5.18 trang 110 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài tập cuối chương 5

Câu hỏi: Hình nào dưới đây có tâm đối xứng?

Giải: Hình có tâm đối xứng là hình b)