Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 5.4 trang 102 Toán 6 Kết nối tri thức: Quan sát...

Bài 5.4 trang 102 Toán 6 Kết nối tri thức: Quan sát những hình dưới đây và cho biết...

Giải bài 5.4 trang 102 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 21: Hình có trục đối xứng

Câu hỏi: Quan sát những hình dưới đây và cho biết:

a) Hình nào không có trục đối xứng?

b) Hình nào chỉ có một trục đối xứng?

Quảng cáo

c) Hình nào có hai trục đối xứng?

Giải: 

a) Hình không có trục đối xứng: hình c

b) Hình chỉ có một trục đối xứng: hình d, hình a