Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 5.5 trang 106 Toán 6 Kết nối tri thức: Trong các...

Bài 5.5 trang 106 Toán 6 Kết nối tri thức: Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng?...

Giải bài 5.5 trang 106 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 22: Hình có tâm đối xứng

Câu hỏi: Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng?

Giải: Hình có tâm đối xứng là: a) ; c)