Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Mạch gỗ vận chuyển...

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng trong thân (dòng vận chuyển đi lên) ... Các khẳng định sau đây đúng hay sai?...

Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng trong thân (dòng vận chuyển đi lên) Trả lời 32.4 - Bài 32. Thực hành: Chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng trong thân (dòng vận chuyển đi lên).

Để chứng minh lá có sự thoát hơi nước thì ta sẽ tưới nước vào đất trong khu vực trồng cây để cây hút nước và thoát trở lại thông qua lá.

Advertisements (Quảng cáo)

Lá không phải là cơ quan duy nhất thoát hơi nước. Ở một số thực vật thì thân và cành cũng có thể thoát hơi nước.

Trong thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước, thời gian quan sát thấy hơi nước ở túi nylon có thể thay đổi tùy thuộc loài cây, điều kiện thời tiết.

Nên sử dụng cành hoa màu trắng trong thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước vì sẽ dễ nhận thấy thông qua sự thay đổi màu sắc cánh hoa phụ thuộc vào loại nước màu mà ta cho hoa ngâm vào.

Answer - Lời giải/Đáp án

1 - Đ; 2 - S; 3 - S; 4 - Đ; 5 - Đ.