Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Hiện tượng nào dưới đây cho thấy sự vận chuyển nước từ...

Hiện tượng nào dưới đây cho thấy sự vận chuyển nước từ rễ lên thân ở thực vật?...

Nước được vận chuyển theo mạch gỗ từ rễ lên thân Lời giải bài tập, câu hỏi 32.2 - Bài 32. Thực hành: Chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Hiện tượng nào dưới đây cho thấy sự vận chuyển nước từ rễ lên thân ở thực vật?

A. Khi cắt bỏ một khoanh vỏ ở thân, phần mép vỏ phía dưới bị phình to.

B. Khi cắt bỏ một khoanh vỏ ở thân, phần mép vỏ phía trên bị phình to.

C. Hiện tượng lá cây bị héo quắt do Mặt Trời đốt nóng.

D. Khi ngắt bỏ phần thân của cây, ở vết cắt có rỉ nhựa.

Advertisements (Quảng cáo)

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Nước được vận chuyển theo mạch gỗ từ rễ lên thân.

Answer - Lời giải/Đáp án

Đáp án D

Hiện tượng xuất hiện rỉ nhựa khi ngắt bỏ phần thân của cây chứng tỏ có sự vận chuyển của nước và các chất khoáng từ rễ lên thân ở thực vật.