Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Các tác nhân của môi trường tác động tới cơ thể sinh...

Các tác nhân của môi trường tác động tới cơ thể sinh vật được gọi là gì?...

Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường Gợi ý giải 33.2 - Bài 33. Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Các tác nhân của môi trường tác động tới cơ thể sinh vật được gọi là gì?

A. Các nhận biết.

B. Các kích thích.

C. Các cảm ứng.

D. Các phản ứng.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Advertisements (Quảng cáo)

Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường.

Các tác nhân của môi trường tác động tới cơ thể sinh vật được gọi là các kích thích.

Graphical user interfaceDescription automatically generated

Answer - Lời giải/Đáp án

Đáp án B

Các tác nhân của môi trường tác động tới cơ thể sinh vật được gọi là các kích thích.