Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Quan sát các hiện tượng cảm ứng của một số sinh vật...

Quan sát các hiện tượng cảm ứng của một số sinh vật thường gặp trong thực tiễn và hoàn thành các thông tin vào bảng theo mẫu sau...

Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với kích thích từ môi trường Hướng dẫn giải 33.4 - Bài 33. Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Quan sát các hiện tượng cảm ứng của một số sinh vật thường gặp trong thực tiễn và hoàn thành các thông tin vào bảng theo mẫu sau:

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với kích thích từ môi trường.

Cảm ứng giúp sinh vật thích ứng với sự thay đổi của môi trường để tồn tại và phát triển.

Graphical user interfaceDescription automatically generated

Answer - Lời giải/Đáp án