Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Cảm ứng ở sinh vật là phản ứng của sinh vật với...

Cảm ứng ở sinh vật là phản ứng của sinh vật với các kích thích từ môi trường. B. từ môi trường ngoài cơ thể. C...

Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường Lời giải bài tập, câu hỏi 33.1 - Bài 33. Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Cảm ứng ở sinh vật là phản ứng của sinh vật với các kích thích

A. từ môi trường.

B. từ môi trường ngoài cơ thể.

C. từ môi trường trong cơ thể.

D. từ các sinh vật khác.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường.

Graphical user interfaceDescription automatically generated

Answer - Lời giải/Đáp án

Đáp án A

Cảm ứng ở sinh vật là phản ứng của sinh vật với các kích thích từ môi trường.