Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Khi tiến hành thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước, nên...

Khi tiến hành thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước, nên chọn loại túi có đặc điểm gì để trùm lên lá?...

Thực vật có sự thoát hơi nước qua khí khổng Hướng dẫn trả lời 32.3 - Bài 32. Thực hành: Chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Khi tiến hành thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước, nên chọn loại túi có đặc điểm gì để trùm lên lá?

A. Túi nylon kín, trong suốt.

B. Túi có đục lỗ thủng.

C. Túi nylon kín, màu đen.

D. Túi vải.

Advertisements (Quảng cáo)

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Thực vật có sự thoát hơi nước qua khí khổng.

Chọn túi nylon kín để ngăn cản hơi nước giữa môi trường bên ngoài với môi trường bên trong túi nylon có cây để thấy được hiện tượng thoát hơi nước.

Answer - Lời giải/Đáp án

Đáp án A

Chọn loại túi nylon kín, trong suốt để chứng minh sự thoát hơi nước ở thực vật. Vì sau một thời gian trùm kín thực vật sẽ thấy đọng nước ở xung quanh bao nylon.