Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Dự đoán điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu sự...

Dự đoán điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu sự vận chuyển các chất trong cơ thể bị dừng lại. Ở người...

Ở người, các chất được vận chuyển theo hai vòng tuần hoàn Hướng dẫn trả lời 31.6 - Bài 31. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Dự đoán điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu sự vận chuyển các chất trong cơ thể bị dừng lại.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Ở người, các chất được vận chuyển theo hai vòng tuần hoàn. Vòng tuần hoàn nhỏ đưa máu có màu đỏ thẫm nghèo O2 từ tim đến phổi, tại đây máu nhận O2 và thải CO2 trở thành máu có màu đỏ tươi rồi trở về tim. Vòng tuần hoàn lớn đưa máu có màu đỏ tươi giàu O2 và các chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể. Tại các tế bào, mô, cơ quan, máu nhận các chất bài tiết và CO2 trở thành máu có màu đỏ thẫm và trở về tim (Hình 31.5).

Advertisements (Quảng cáo)

DiagramDescription automatically generated

Answer - Lời giải/Đáp án

Nếu sự vận chuyển các chất trong cơ thể bị dừng lại thì các tế bào thiếu oxygen và chất dinh dưỡng, sự trao đổi chất trong tế bào dừng lại và tế bào có thể chết. Cơ thể sẽ bị nhiễm độc bởi các chất bài tiết trong tế bào do không được thải ra ngoài. Cơ thể sẽ có nguy cơ tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.