Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Hãy dự đoán tình huống khi con người không phản ứng kịp...

Hãy dự đoán tình huống khi con người không phản ứng kịp thời với các kích thích từ môi trường xung quanh (như nóng, lạnh, gặp nguy hiểm...

Cảm ứng giúp sinh vật thích ứng với sự thay đổi của môi trường để tồn tại và phát triển Trả lời 33.5 - Bài 33. Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Hãy dự đoán tình huống khi con người không phản ứng kịp thời với các kích thích từ môi trường xung quanh (như nóng, lạnh, gặp nguy hiểm,…)

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Advertisements (Quảng cáo)

Cảm ứng giúp sinh vật thích ứng với sự thay đổi của môi trường để tồn tại và phát triển.

Answer - Lời giải/Đáp án

Nếu con người không phản ứng kịp thời với các kích thích từ môi trường sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của cơ thể, cơ thể sẽ gặp nguy hiểm.