Địa lí lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Địa lí lớp 8
Để học tốt Địa lớp 8, Giải bài tập SGK Địa 8 trên Baitapsgk.com

Câu c trang 138 Địa 8, Căn cứ vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa đã vẽ trên...
Căn cứ vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa đã vẽ trên lát cắt của ba trạm khí tượng Hoàng Liên Sơn, Mộc Châu và Thanh Hoá, trình bày sự khác biệt khí hậu trong khu vực (tham khảo bả
Bài 1 trang 100 SGK Địa 8, Dựa trên bản đồ hành chính Việt Nam trong SGK hoặc Atlat...
Dựa trên bản đồ hành chính Việt Nam trong SGK hoặc Atlat Địa lí Việt Nam:
Bài 2 trang 100 Địa 8, Đọc lược đồ khoáng sản Việt Nam trong sách giáo khoa hoặc Atlat...
Đọc lược đồ khoáng sản Việt Nam trong sách giáo khoa hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, vẽ lại kí hiệu và ghi vào vở học nơi phân bố của mười loại khoáng sản chính theo mẫu (SGK trang 10
Câu b trang 138 SGK Địa 8, Dựa trên kí hiệu và bản chú giải của từng hợp phần...
– Có những loại đá, loại đất nào? Chúng phân bố ở đâu?
Bài 2 trang 19, 20 Địa 8, Làm việc với hình 6.1 ( trang 20) và số liệu bảng...
Làm việc với hình 6.1 (SGK trang 20) và số liệu bảng 6.1 (SGK trang 15):

Luyện tập

Câu 68 trang 87 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1: Trong các hình nét đậm vẽ trên giấy kẻ ô vuông ở...
Trong các hình nét đậm vẽ trên giấy kẻ ô vuông ở hình 4, hình 5, hình nào có trục đối xứng ? ....
Bài 16 trang 121 sgk Toán 8 tập 1, Bài 16. Giải thích vì sao diện tích của tam giác được tô đậm trong...
Bài 16. Giải thích vì sao diện tích của tam giác được tô đậm trong các hình 128,129, 130 bằng nửa diện tích hình...
Câu hỏi 1 (Mục 1 – Bài học 18 – Trang 62 ) Địa 8, Dựa vào hình 15.1 ( trang 52) cho biết...
Thực hành : Tìm hiểu Lào và Cam-phu-chia - Câu hỏi 1 (Mục 1 - Bài học 18 - Trang 62 ) SGK Địa...