Địa lí lớp 8 (sách cũ)

Trang chủ Lớp 8 Địa lí lớp 8 (sách cũ)
Để học tốt Địa lớp 8, Giải bài tập SGK Địa 8 trên Baitapsgk.com
Câu c trang 138 Địa 8, Căn cứ vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa đã vẽ trên lát cắt của ba trạm...
– Câu c trang 138 SGK Địa lí 8. Căn cứ vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa đã vẽ trên lát...
Bài 1 trang 100 SGK Địa 8, Dựa trên bản đồ hành chính Việt Nam trong SGK hoặc Atlat Địa Việt Nam: Xác định...
Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam – Bài 1 trang 100 SGK Địa lí 8. Dựa trên bản đồ hành chính Việt...
Bài 2 trang 100 Địa 8, Đọc lược đồ khoáng sản Việt Nam trong sách giáo khoa hoặc Atlat Địa Việt Nam, vẽ lại...
Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam – Bài 2 trang 100 SGK Địa lí 8. Đọc lược đồ khoáng sản Việt Nam...
Câu b trang 138 SGK Địa 8, Dựa trên kí hiệu và bản chú giải của từng hợp phần tự nhiên, cho biết trên...
– Câu b trang 138 SGK Địa lí 8. Dựa trên kí hiệu và bản chú giải của từng hợp phần tự nhiên,...
Bài 3 trang 15 SGK Địa 8, Các em ghi những kiến thức đã biết qua các phân tích vào vở học theo mẫu...
Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á – Bài 3 trang 15 SGK Địa lí 8. Các em ghi...
Bài 1 trang 19 SGK Địa 8, Đọc hình 6.1 (SGK trang 20), nhận biết khu vực có mật độ dân số từ thấp...
Thực hành: Đọc phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á – Bài 1 trang...
Bài 2 trang 19, 20 Địa 8, Làm việc với hình 6.1 ( trang 20) và số liệu bảng 6.1 ( trang 15)
Thực hành: Đọc phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á – Bài 2 trang...
Bài 1 trang 14 SGK Địa 8, Phân tích hướng gió về mùa đông Dựa vào hình 4.1 (SGK trang 14), em hãy:
Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á – Bài 1 trang 14 SGK Địa lí 8. Phân tích hướng...
Bài 2 trang 15 Địa 8, Phân tích hướng gió về mùa hạ Dựa vào hình 4.2 ( trang 15), em hãy:
Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á – Bài 2 trang 15 SGK Địa lí 8. Phân tích hướng...
Câu hỏi 2 – (Mục II Bài học 11 – SGK Trang 65) Sử 8, Mĩ tiến hành xâm lược Phi-lip-pin như thế nào?
Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX – Câu hỏi 2 – (Mục II Bài...