Địa lí lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Địa lí lớp 8
Để học tốt Địa lớp 8, Giải bài tập SGK Địa 8 trên Baitapsgk.com

Câu c trang 138 Địa 8, Căn cứ vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa đã vẽ trên...

– Câu c trang 138 SGK Địa lí 8. Căn cứ vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa đã vẽ trên lát cắt của

Bài 1 trang 100 SGK Địa 8, Dựa trên bản đồ hành chính Việt Nam trong SGK hoặc Atlat...

Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam – Bài 1 trang 100 SGK Địa lí 8. Dựa trên bản đồ hành chính Việt Nam trong

Bài 2 trang 100 Địa 8, Đọc lược đồ khoáng sản Việt Nam trong sách giáo khoa hoặc Atlat...

Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam – Bài 2 trang 100 SGK Địa lí 8. Đọc lược đồ khoáng sản Việt Nam trong sách

Câu b trang 138 SGK Địa 8, Dựa trên kí hiệu và bản chú giải của từng hợp phần...

– Câu b trang 138 SGK Địa lí 8. Dựa trên kí hiệu và bản chú giải của từng hợp phần tự nhiên, cho biết

Bài 3 trang 15 SGK Địa 8, Các em ghi những kiến thức đã biết qua các phân tích...

Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á – Bài 3 trang 15 SGK Địa lí 8. Các em ghi những kiến

Bài 1 trang 19 SGK Địa 8, Đọc hình 6.1 (SGK trang 20), nhận biết khu vực có mật...

Thực hành: Đọc phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á – Bài 1 trang 19 SGK

Bài 2 trang 19, 20 Địa 8, Làm việc với hình 6.1 ( trang 20) và số liệu bảng...

Thực hành: Đọc phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á – Bài 2 trang 19, 20

Bài 1 trang 14 SGK Địa 8, Phân tích hướng gió về mùa đông Dựa vào hình 4.1 (SGK trang...

Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á – Bài 1 trang 14 SGK Địa lí 8. Phân tích hướng gió về

Bài 2 trang 15 Địa 8, Phân tích hướng gió về mùa hạ Dựa vào hình 4.2 ( trang 15),...

Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á – Bài 2 trang 15 SGK Địa lí 8. Phân tích hướng gió về

Câu hỏi 2 – (Mục II Bài học 11 – SGK Trang 65) Sử 8, Mĩ tiến hành xâm...

Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX – Câu hỏi 2 – (Mục II Bài học 11

Luyện tập

Bài C1 – Trang 15 SGK Lý 8, Hãy mô tả thí nghiệm trong hình 4.1, hiện tượng trong hình 4.2 và nêu tác...
Biểu diễn lực - Bài C1 - Trang 15 SGK Vật lí 8. Hãy mô tả thí nghiệm trong hình 4.1, hiện tượng trong...
Từ các thí nghiêm trên có thể rút ra kết luận gì vể thành phần và tính chất của xương: CẤU TẠO VÀ TÍNH...
Từ các thí nghiêm trên có thể rút ra kết luận gì vể thành phần và tính chất của xương.: CẤU TẠO VÀ TÍNH...
Bài 58 trang 92 sgk Toán 8 tập 2, Cho tam giác cân ABC (AB = AC), vẽ các đường cao BH, CK (H.66
Cho tam giác cân ABC (AB = AC), vẽ các đường cao BH, CK (H.66. Bài 58 trang 92 sgk toán 8 tập 2...