SGK Lịch sử và Địa lí lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 8 SGK Lịch sử và Địa lí lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Lịch sử và Địa lí lớp 8 - Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Lịch sử và Địa lí lớp 8 - Chân trời sáng tạo.

Bài 22. Trào lưu cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX – Lịch sử và Địa lý 8 Chân trời sáng...
Trả lời bài 22. Trào lưu cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX – SGK Lịch sử và Địa lý...
Bài 23. Việt Nam đầu thế kỉ XX – Lịch sử và Địa lý 8 Chân trời sáng tạo: A, Cuộc khai thác thuộc...
Hướng dẫn giải bài 23. Việt Nam đầu thế kỉ XX – SGK Lịch sử và Địa lý 8 Chân trời sáng tạo...
Bài 20. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884) – Lịch sử và Địa...
Hướng dẫn cách giải/trả lời bài 20. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 –...
Bài 21. Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX – Lịch sử và Địa lý...
Phân tích và lời giải bài 21. Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX...
Bài 18. Đông Nam Á – Lịch sử và Địa lý 8 Chân trời sáng tạo: Phong trào giải phóng dân tộc ở Đông...
Hướng dẫn giải bài 18. Đông Nam Á – SGK Lịch sử và Địa lý 8 Chân trời sáng tạo – Bài 18....
Bài 19. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX – Lịch sử và Địa lý 8 Chân trời sáng tạo: Yếu tố quân chủ...
Gợi ý giải bài 19. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX – SGK Lịch sử và Địa lý 8 Chân trời sáng...
Bài 17. Ấn Độ – Lịch sử và Địa lý 8 Chân trời sáng tạo: Trình bày những nét chính về tình hình kinh...
Lời Giải bài 17. Ấn Độ – SGK Lịch sử và Địa lý 8 Chân trời sáng tạo – Bài 17. Ấn Độ....
Bài 16. Nhật Bản – Lịch sử và Địa lý 8 Chân trời sáng tạo: Dựa vào tư liệu 16.1, em hãy cho biết...
Phân tích và lời giải bài 16. Nhật Bản – SGK Lịch sử và Địa lý 8 Chân trời sáng tạo – Bài...
Bài 14. Sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX – Lịch sử...
Giải và trình bày phương pháp giải bài 14. Sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật trong các...
Bài 15. Trung Quốc – Lịch sử và Địa lý 8 Chân trời sáng tạo: Quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước...
Lời Giải bài 15. Trung Quốc – SGK Lịch sử và Địa lý 8 Chân trời sáng tạo – Bài 15. Trung Quốc....

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao...
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 ...
Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?
Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 -...
Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)…...
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả...
Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển...
Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh...
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...