Trang chủ Lớp 8 Ngữ văn lớp 8 Luyện tập Ôn dịch, thuốc lá trang 122 SGK ngữ văn 8,...

Luyện tập Ôn dịch, thuốc lá trang 122 SGK ngữ văn 8, Cảm nghĩ phải chân thực. Viết không quá 5 dòng chỉ ra tác dụng cảnh báo mạnh mẽ của...

Văn bản Ôn dịch Thuốc lá – Nguyễn Khắc Viện – Luyện tập Ôn dịch, thuốc lá trang 122 SGK ngữ văn 8. Cảm nghĩ phải chân thực. Viết không quá 5 dòng chỉ ra tác dụng cảnh báo mạnh mẽ của bản tin.

Bài tập 1

Quảng cáo

Học sinh điều tra, sưu tầm tư liệu, lập bảng thống kê… ở học kì I . Đến tuần 30 ở học kì II, mỗi em sẽ viẽt một văn bản ngắn đế trình bày trước tổ hoặc lớp trong Chương trình địa phương (Văn).

Bài tập 2

Học sinh ghi lại cảm nghĩ của mình. Cảm nghĩ phải chân thực. Viết không quá 5 dòng chỉ ra tác dụng cảnh báo mạnh mẽ của bản tin.

Quảng cáo