Trang chủ Lớp 8 Ngữ văn lớp 8 Soạn bài Câu ghép (tiếp theo) trang 123 Văn lớp 8

Soạn bài Câu ghép (tiếp theo) trang 123 Văn lớp 8...

Câu ghép (Tiếp theo) – Soạn bài Câu ghép (tiếp theo) trang 123 SGK ngữ văn 8. Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu trong câu ghép sau đây là quan hệ nguyên nhân – kết quả.

Câu 1

Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu trong câu ghép sau đây là quan hệ nguyên nhân – kết quả.

Quảng cáo

Câu 2

Quan hệ tương phản: Tuy có bận nhiều việc đấy nhưng tôi vẫn phải đến thăm bạn.

Quan hệ thời gian nối tiếp: Một chiếc xe đạp chạy vào sân, một chiếc khác đến đỗ bên cạnh nó.

Quan hệ điều kiện: Hễ trời mưa to thì đường này ngập nước.

Quan hệ bổ sung: Lính cơ, cai lệ vẫn nằm chầu chánh tổng ở bên bàn đèn, thủ quỹ, thư kí chánh hội, phó hội và các chức dịch ngổn ngang bề bộn ngồi ở cạnh những cuốn sách.

Quảng cáo