Trang chủ Lớp 8 Ngữ văn lớp 8 Soạn bài Câu cầu khiến trang 30 Văn 8 – Ngữ văn...

Soạn bài Câu cầu khiến trang 30 Văn 8 – Ngữ văn lớp 8...

Câu cầu khiến – Soạn bài Câu cầu khiến trang 30 SGK Văn 8. Đặc điểm hình thức cho biết đó là câu cầu khiến: những từ cầu khiến: đừng, … đi, thôi.

I.     ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC VÀ CHỨC NĂNG

1. a. Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cầu khiến:

–      Thôi đừng lo lắng. Cứ về đi (đoạn a)

–     Đi thôi con (đoạn b)

Quảng cáo

*      Đặc điểm hình thức cho biết đó là câu cầu khiến: những từ cầu khiến: đừng, … đi, thôi.

b. Chức năng của các câu cầu khiến trên:

–        Dùng để khuyên bảo: Thôi đừng lo lắng (đoạn a)

–        Dùng đề’ yêu cầu: Cứ về đi (đoạn a), Đi thôi con (đoạn b)

2. a. Cách đọc câu “Mở cửa” trong đoạn a và trong đoạn b khác nhau.

b. Câu “Mở cửa!” trong (b) dùng để đề nghị, ra lệnh ldiác với câu “Mở cửa.” trong (a) dùng đế trả lời câu hỏi.

Quảng cáo