Trang chủ Lớp 8 Ngữ văn lớp 8 Soạn bài Câu ghép trang 111 SGK Văn lớp 8

Soạn bài Câu ghép trang 111 SGK Văn lớp 8...

Câu ghép – Soạn bài Câu ghép trang 111 SGK ngữ văn 8 . Câu có nhiều cụm chủ – vị không bao nhau. “Con đường này… thấy lạ.”

                                 Đặc điểm câu ghép
Trả lời câu hỏi 1.Tìm các cụm C-V trong những câu in đậm

Câu có một cụm chủ – vị:
“Mẹ tôi âu yểm… dài và hẹp”.
Trả lời câu hỏi 2.

Câu có nhiều cụm chủ – vị không bao nhau. “Con đường này… thấy lạ.”
Trả lời câu hỏi 3.

Câu có cụm chủ – vị nhỏ nằm trong cụm chủ – vị lớn.
“Tôi quên thế nào được… bầu trời quang đăng”.
(Câu này có hai cụm chủ – vị nhỏ làm phụ ngữ cho động từ quên và động từ nảy nở.)
Ba câu hỏi trên nhằm phân biệt câu có một cụm chủ – vị, câu có nhiều cụm chủ – vị không bao nhau, câu có nhiều cụm chủ
– vị bao nhau (cụm nhỏ nằm trong cụm lớn)
Trả lời câu hỏi 4

Quảng cáo

Nhằm nhận biết cảu ghép có hai hoặc nhiều cụm chú – vị không bao nhau. Dựa vào bảng kết quả phân tích ba câu hỏi trên để trả lời.

                                         Các nối các vế câu:
Câu 1

 Còn có các câu (1), (3), 7 là câu ghép. Câu (4) là câu đơn có cụm C-V nằm trong thành phần trạng ngữ.
Câu 2.

Hoặc bằng những từ có tác dụng nối hoặc không dùng từ nối.
Câu 3

 – Mình đọc hay tôi đọc.
– Tôi đến chơi nhưng anh ấy lại không ở nhà.
– Chúng tôi mua chứ chúng tôi không xin.
– Càng yêu người bao nhiêu, càng yêu người bấy nhiêu.
– Ai làm người ấy chịu.
– Hễ anh ẩy đến thì tôi cho anh về.

 

Quảng cáo