Trang chủ Lớp 8 Ngữ văn lớp 8 Luyện tập Nói giảm nói tránh trang 108 SGK ngữ văn 8,...

Luyện tập Nói giảm nói tránh trang 108 SGK ngữ văn 8, Bài tập 3: Bài thơ của anh dở lắm! -Bài thơ của anh chưa được hay lắm...

Nói giảm nói tránh – Luyện tập Nói giảm nói tránh trang 108 SGK ngữ văn 8. Bài tập 3: Bài thơ của anh dở lắm! -Bài thơ của anh chưa được hay lắm

♦ Bài tập 1
a) Đi nghỉ
b) Chia tay nhau
c) Khiếm thị
d) Có tuổi
e) Đi bước nữa
♦ Bài tập 2
Câu có sử dụng biện pháp nói giảm, nói tránh:
a2, b2, C1, d1, e2
♦ Bài tập 3
Bài thơ của anh dở lắm! -Bài thơ của anh chưa được hay lắm
1. Anh lười học quá!-Anh học không được siêng lắm!
2. Hành động của anh xấu. Hành dộng của anh không được đẹp
3. Con người anh nông cạn. Con người anh chưa được sâu sắc lắm
4. Anh học còn kém lắm.- Anh cần phải cố gắng học hơn nữa
5. Lời nói của anh đầy ác ý. Lời nói của anh thiếu thiện chí.
Bài tập 4

Trong các trường hợp gây quá đau buồn, ghê sợ , nặng nề , tránh thô tục, thiếu lịch sự.

Quảng cáo