Trang chủ Lớp 8 Ngữ văn lớp 8 Soạn bài Câu nghi vấn (Tiếp theo) trang 20 SGK Văn 8...

Soạn bài Câu nghi vấn (Tiếp theo) trang 20 SGK Văn 8 – Ngữ văn lớp 8...

Câu nghi vấn (Tiếp theo) – Soạn bài Câu nghi vấn (Tiếp theo) trang 20 SGK Văn 8. 2. Các câu nghi vấn trong những đoạn trích trên không dùng đế hỏi. Câu nghi vấn:

III.       NHỮNG CHỨC NĂNG KHÁC

1. Trong những đoạn trích trên, những câu sau đây là câu nghi vấn:

–        Hồn ở đâu bây giờ? (đoạn a)

–       Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? (đoạn b)

–       Có biết không? Lính đâu? Sao bày dám để cho nó chạy xồng xộc vào đây như vậy? Không còn phép tắc gì nữa à? (đoạn c)

–       Cả đoạn trích d là một câu nghi vấn.

Quảng cáo

–       Con gái tôi vẽ đây ư? Chả lẽ lại đúng là nó, cái con Mèo hay lục lọi ấy!

2. Các câu nghi vấn trong những đoạn trích trên không dùng đế hỏi. Câu nghi vấn:

–      Ở đoạn a: biểu lộ tình cảm, cảm xúc

–      Ở đoạn b: biểu lộ sự đe dọa

–     Ở đoạn c: 4 câu đều dùng để đe dọa

–      Ở đoạn d: dùng đế khẳng định

–      Ở đoạn e: 2 câu đều thế hiện cảm xúc (ngạc nhiên)

3. Không phải tất cả các câu nghi vấn bao giờ cũng kết thúc bằng dấu chấm hỏi. Câu nghi vấn thứ hai ở đoạn e kết thúc bằng dấu chấm than.

Quảng cáo