Trang chủ Lớp 8 Ngữ văn lớp 8 Soạn bài Luyện tập làm văn bản thông báo trang 149 SGK...

Soạn bài Luyện tập làm văn bản thông báo trang 149 SGK Văn 8 – Ngữ văn lớp 8...

Luyện tập làm văn bản thông báo – Soạn bài Luyện tập làm văn bản thông báo trang 149 SGK Ngữ Văn 8. Đọc phần Ghi nhớ trang 143 ta thấy không có các yếu tố thời gian, địa điểm cụ thể, chính xác

1. Lựa chọn văn bản thích hợp trong các trường hợp sau:

a)   Thông báo

b)    Báo cáo

c)   Thông báo

2. – Các em chú ý câu: “Ban giám hiệu hướng dẫn mục đích, yêu cầu và nội dung kiểm tra công tác vệ sinh học đường như sau:”

Quảng cáo

Thế nhưng cả mục (1) và (2) không thấy “nội dung kiểm tra” cụ thể ra sao để “cán bộ và học sinh toàn trường” thực hiện hay tham gia.

–      Đọc phần Ghi nhớ trang 143 ta thấy không có các yếu tố thời gian, địa điểm cụ thể, chính xác.

–     Thiếu phần “Nơi nhận” ghi phía dưới bên trái