Trang chủ Lớp 8 Ngữ văn lớp 8 Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với...

Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm trang 83 SGK Văn lớp 8...

Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm – Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm trang 83 SGK ngữ văn 8. Từ sự việc và nhân vật đến đoạn văn tự sự có yếu tố miêu tả và biểu cảm.

I. Từ sự việc và nhân vật đến đoạn văn tự sự có yếu tố miêu tả và biểu cảm.

Xây dựng một doạn văn tự sự có sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm. Có thể theo các bước sau đây.
– Bước một: Lựa chọn sự việc chính: Em giúp một bà cụ qua đường lúc
đông người và nhiều xe cộ.
– Bước hai: Lựa chọn ngôi kể. (Người kế ở ngôi thứ nhất, xưng em).
– Bước ba: Xác định thứ tự kể.
– Bước bốn: Xác định các yếu tố miêu tả và biểu cảm dùng trong đoạn
văn tự sự sẽ viết: Đó là bà cụ như thế nào? Bà lúng túng, sợ sệt khi qua đường ra sao? (miêu tả). Tình cảm và thái độ cüa em khi thấy bà cụ như thế? (biểu cảm)…
– Bước năm: Viết thành đoạn văn kể chuyện, kết hợp các yếu tố miêu
tả và biểu cảm sao cho hợp lí.