Trang chủ Lớp 8 Ngữ văn lớp 8 Soạn bài Nói giảm nói tránh trang 107 SGK Văn lớp 8

Soạn bài Nói giảm nói tránh trang 107 SGK Văn lớp 8...

Nói giảm nói tránh – Soạn bài Nói giảm nói tránh trang 107 SGK ngữ văn 8. Câu 1: Các phần in đậm trong cả ba câu trích đều đúng trong trường hợp nói đến cái chết.
Câu 1:

Các phần in đậm trong cả ba câu trích đều đúng trong trường hợp nói đến cái chết. Cách nói như thế là đế giảm nhẹ, để tránh đi phần nào sự đau buồn.

Quảng cáo

Câu 2

Tác giả dùng từ ngữ bầu sữa mà không dùng một từ ngữ khác cũng nghĩa là cốt để tránh thô tục.

Câu 3

Cách nói thứ hai tế nhị, nhẹ nhàng hơn đối với người tiếp nhận.

Quảng cáo