SBT Địa lí lớp 8

Trang chủ Lớp 8 SBT Địa lí lớp 8
Giải bài tập trong SBT Địa lí 8 chương 11 Châu Á và chương 12 Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục. Câu hỏi thi học kì 1,2 Địa lý lớp 8.

Phần một: Thiên nhiên, con người ở các châu lục (tiếp theo)

Chương 11: Châu Á Chương 12. Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục

Câu 4 trang 32 Sách BT Địa 8: Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP của Ấn Độ các năm...

Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP của Ấn Độ các năm 1995, 1999 và năm 2007 theo gợi ý sau : . Câu 4 trang

Câu 2 trang 7 Sách bài tập (SBT) Địa 8: Quan sát hình 2.1, tr 7 SGK, kết hợp...

Quan sát hình 2.1, tr 7 SGK, kết hợp với kiến thức trong SGK, hoàn thành các sơ đồ dưới đây . Câu 2 trang

Câu 5 trang 105 SBT Địa 8: Hoàn thành sơ đồ dưới đây

Hoàn thành sơ đồ dưới đây. Câu 5 trang 105 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8 – Bài 42. Miền Tây Bắc và Bắc

Câu 4.c trang 112 SBT Địa 8: Nêu tên các cao nguyên lớn, các đỉnh núi cao trên 2...

Nêu tên các cao nguyên lớn, các đỉnh núi cao trên 2 OOOm của khu vực địa hình núi và cao nguyên Trường Sơn Nam..

Câu 4 trang 112 Sách bài tập Địa 8: Nêu vị trí, giới hạn của miền Nam Trung Bộ...

Nêu vị trí, giới hạn của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.. Câu 4 trang 112 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8 –

Câu 3. trang 107 SBT Địa 8: Hoàn thành sơ đồ sau

Hoàn thành sơ đồ sau. Câu 3. trang 107 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8 – Hoàn thành sơ đồ sau Hoàn thành sơ

Câu 4. trang 108 Sách bài tập Địa 8: Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế...

Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh về tài nguyên Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Câu 4. trang 108 Sách

Câu 1. trang 110 SBT Địa 8: Em hãy kể tên 5 nước thành viên đầu tiên sáng lập...

Em hãy kể tên 5 nước thành viên đầu tiên sáng lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á . Câu 1. trang 110 Sách

Câu 2. trang 110 Sách bài tập (SBT) Địa 8: Nêu mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các...

Nêu mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á qua các giai đoạn phát triển. Các nước hợp tác với nhau

Câu 3. trang 111 SBT Địa 8: Nêu đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam. Tại sao khí...

Nêu đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam. Tại sao khí hậu Việt Nam lại có những đặc điểm chung như vậy?. Câu 3.

Luyện tập

Bài 43.7 Trang 59 SBT Hóa 8: Từ những muối và nước cất, hãy trình bày cách pha chế các dung dịch sau
Từ những muối và nước cất, hãy trình bày cách pha chế các dung dịch sau . Bài 43.7 Trang 59 Sách bài tập...
Thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại
Các mùa khí hậu và thời tiết nước ta - Thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại. Khí hậu nhiệt đới...
Bài 10.3 trang 32 Sách bài tập (SBT) Lý 8: Ba vật làm bằng ba chất khác nhau là đồng, sắt, nhôm, có lượng...
Ba vật làm bằng ba chất khác nhau là đồng, sắt, nhôm, có lượng bằng nhau. Khi nhúng chúng ngập vào trong nước thì...