SBT Địa lí lớp 8

Trang chủ Lớp 8 SBT Địa lí lớp 8
Giải bài tập trong SBT Địa lí 8 chương 11 Châu Á và chương 12 Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục. Câu hỏi thi học kì 1,2 Địa lý lớp 8.

Phần một: Thiên nhiên, con người ở các châu lục (tiếp theo)

Chương 11: Châu Á Chương 12. Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục

Câu 4 trang 32 Sách BT Địa 8: Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP của Ấn Độ các năm...
b, Qua biểu đồ, nêu nhận xét về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ân Độ. Sự chuyển dịch đó phản ánh xu hướng phát triển kinh tế của Ấn Độ như thế nào ?...
Câu 4.c trang 112 SBT Địa 8: Nêu tên các cao nguyên lớn, các đỉnh núi cao trên 2...
Các cao nguyên lớn: Kon Tum, Plây Ku, Đắk Lắk, Lâm Viên, Di Linh, Mơ Nông. (0,5 điểm)...
Câu 2. trang 110 Sách bài tập (SBT) Địa 8: Nêu mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các...
–         25 năm đầu : Hợp tác về quân sự (0,5 điểm)...
Câu 3. trang 111 SBT Địa 8: Nêu đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam. Tại sao khí...
 Đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam (2,0 điểm)...

Luyện tập

Speak – Nói – Unit 9 – trang 81 – Tiếng Anh 8, Work with a partner. Look at the phrases and the pictures....
Unit 9: A first - Aid course - Khoá học cấp cứu - Speak - Nói - Unit 9 - trang 81 - Tiếng...
Câu 6 trang 84 SBT Toán 8 tập 2: Tính theo a độ dài của các đoạn thẳng DM và EN.
Tính theo a độ dài của các đoạn thẳng DM và EN.. Câu 6 trang 84 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2...
Câu 1 trang 5 SBT Toán 8 tập 1: Làm tính nhân
Làm tính nhân. Câu 1 trang 5 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 - Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức...