SBT Địa lí lớp 8

Trang chủ Lớp 8 SBT Địa lí lớp 8
Giải bài tập trong SBT Địa lí 8 chương 11 Châu Á và chương 12 Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục. Câu hỏi thi học kì 1,2 Địa lý lớp 8.

Phần một: Thiên nhiên, con người ở các châu lục (tiếp theo)

Chương 11: Châu Á Chương 12. Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục
Câu 4 trang 32 Sách BT Địa 8: Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP của Ấn Độ các năm 1995, 1999 và năm 2007...
a,Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP của Ấn Độ các năm 1995, 1999 và năm 2007 theo gợi ý sau :
Câu 2 trang 7 Sách bài tập (SBT) Địa 8: Quan sát hình 2.1, tr 7 SGK, kết hợp với kiến thức trong SGK,...
a,b, Quan sát hình 2.1, tr 7 SGK, kết hợp với kiến thức trong SGK, hoàn thành các sơ đồ dưới đây :
Câu 4.c trang 112 SBT Địa 8: Nêu tên các cao nguyên lớn, các đỉnh núi cao trên 2 OOOm của khu vực địa
Nêu tên các cao nguyên lớn, các đỉnh núi cao trên 2 000m của khu vực địa hình núi và cao nguyên Trường Sơn Nam.

Quảng cáo
Câu 4. trang 108 Sách bài tập Địa 8: Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh về tài nguyên Nam...
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh về tài nguyên Nam Trung Bộ và Nam Bộ khi xây dựng và phát triển kinh tế, cũng như các vấn đề bảo vệ tài nguyên, môi trường của miền
Câu 1. trang 110 SBT Địa 8: Em hãy kể tên 5 nước thành viên đầu tiên sáng lập Hiệp hội các nước Đông
Em hãy kể tên 5 nước thành viên đầu tiên sáng lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á
Câu 2. trang 110 Sách bài tập (SBT) Địa 8: Nêu mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á qua...
Câu 2 (2,0 điểm) : Nêu mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á qua các giai đoạn phát triển. Các nước hợp tác với nhau dựa trên nguyên tắc nào?
Câu 3. trang 111 SBT Địa 8: Nêu đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam. Tại sao khí hậu Việt Nam lại có
Nêu đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam. Tại sao khí hậu Việt Nam lại có những đặc điểm chung như vậy?

Luyện tập

Câu 3 – Mục 2 – Tiết học 33 trang 120 SGK Địa 8, Để dòng sông không bị ô nhiễm chúng ta cần...
Đặc điểm sông ngòi Việt Nam - Câu 3 - Mục 2 - Tiết học 33 - Trang 120 SGK Địa lí 8. Để...
Bài 1 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào lược đồ “Các hệ thống sông lớn ở Việt Nam” và kiến...
Bài 1 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 8. + Vì địa hình nước ta có hai hướng chủ yếu đó là tây...
Bài tập trắc nghiệm 27,28,29,30,31,32,33,34,35 trang 109 SBT Sinh học 8: Chọn cụm từ cho sẵn, chú thích thay cho các số
Chọn cụm từ cho sẵn, chú thích thay cho các số trong sơ đồ sau cho phù hợp. Bài tập trắc nghiệm 27,28,29,30,31,32,33,34,35 trang...
Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX, 1. Phong trào đập phá máy móc và bãi công
Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX....
Câu 31 trang 32 SBT Toán 8 tập 1: Phân tích các tử thức và các mẫu thức (nếu cần thì dùng phương pháp
Phân tích các tử thức và các mẫu thức (nếu cần thì dùng phương pháp thêm và bớt cùng một số hạng hoặc tách...