SBT Địa lí lớp 8

Trang chủ Lớp 8 SBT Địa lí lớp 8
Giải bài tập trong SBT Địa lí 8 chương 11 Châu Á và chương 12 Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục. Câu hỏi thi học kì 1,2 Địa lý lớp 8.

Phần một: Thiên nhiên, con người ở các châu lục (tiếp theo)

Chương 11: Châu Á Chương 12. Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục
Câu 4 trang 32 Sách BT Địa 8: Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP của Ấn Độ các năm 1995, 1999 và năm 2007...
a,Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP của Ấn Độ các năm 1995, 1999 và năm 2007 theo gợi ý sau :
Câu 2 trang 7 Sách bài tập (SBT) Địa 8: Quan sát hình 2.1, tr 7 SGK, kết hợp với kiến thức trong SGK,...
a,b, Quan sát hình 2.1, tr 7 SGK, kết hợp với kiến thức trong SGK, hoàn thành các sơ đồ dưới đây :
Câu 4.c trang 112 SBT Địa 8: Nêu tên các cao nguyên lớn, các đỉnh núi cao trên 2 OOOm của khu vực địa
Nêu tên các cao nguyên lớn, các đỉnh núi cao trên 2 000m của khu vực địa hình núi và cao nguyên Trường Sơn Nam.

Quảng cáo
Câu 4. trang 108 Sách bài tập Địa 8: Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh về tài nguyên Nam...
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh về tài nguyên Nam Trung Bộ và Nam Bộ khi xây dựng và phát triển kinh tế, cũng như các vấn đề bảo vệ tài nguyên, môi trường của miền
Câu 1. trang 110 SBT Địa 8: Em hãy kể tên 5 nước thành viên đầu tiên sáng lập Hiệp hội các nước Đông
Em hãy kể tên 5 nước thành viên đầu tiên sáng lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á
Câu 2. trang 110 Sách bài tập (SBT) Địa 8: Nêu mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á qua...
Câu 2 (2,0 điểm) : Nêu mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á qua các giai đoạn phát triển. Các nước hợp tác với nhau dựa trên nguyên tắc nào?
Câu 3. trang 111 SBT Địa 8: Nêu đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam. Tại sao khí hậu Việt Nam lại có
Nêu đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam. Tại sao khí hậu Việt Nam lại có những đặc điểm chung như vậy?

Luyện tập

Câu 31 trang 140 SBT môn Toán 8 tập 2: Quan sát các hình khai triển trên hình 121 rồi cho biết: Cạnh nào...
Quan sát các hình khai triển trên hình 121 rồi cho biết: Cạnh nào sẽ được ghép với cạnh AB để có được hình...
Câu 31 trang 54 Sách bài tập Toán 8 tập 2: Kiểm tra xem các giá trị sau của x có là nghiệm của...
Kiểm tra xem các giá trị sau của x có là nghiệm của bất phương trình. Câu 31 trang 54 Sách bài tập (SBT)...
E. Writing – trang 35 Unit 10 Sách bài tập Tiếng Anh 8 mới: Tổng hợp bài tập Writing unit 10 có đáp án...
Tổng hợp bài tập Writing unit 10 có đáp án và lời giải chi tiết. E. Writing – trang 35 Unit 10 Sách...
Bài 14.9 trang 41 SBT Lý 8: Trong xây dựng, để nâng vật nặng lên cao người ta thường dùng một ròng
Trong xây dựng, để nâng vật nặng lên cao người ta thường dùng một ròng rọc cố định hoặc một hệ thống ròng rọc...
Bài 5 trang 153 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Vì sao trời rét, khi mặc nhiều áo mỏng ta lại...
Bài 5 trang 153 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8. Vì khi mặc nhiều áo mỏng ta đã tạo ra...