SBT Địa lí lớp 8

Trang chủ Lớp 8 SBT Địa lí lớp 8
Giải bài tập trong SBT Địa lí 8 chương 11 Châu Á và chương 12 Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục. Câu hỏi thi học kì 1,2 Địa lý lớp 8.

Phần một: Thiên nhiên, con người ở các châu lục (tiếp theo)

Chương 11: Châu Á Chương 12. Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục
Câu 4 trang 32 Sách BT Địa 8: Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP của Ấn Độ các năm 1995, 1999 và năm 2007...
a,Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP của Ấn Độ các năm 1995, 1999 và năm 2007 theo gợi ý sau :
Câu 2 trang 7 Sách bài tập (SBT) Địa 8: Quan sát hình 2.1, tr 7 SGK, kết hợp với kiến thức trong SGK,...
a,b, Quan sát hình 2.1, tr 7 SGK, kết hợp với kiến thức trong SGK, hoàn thành các sơ đồ dưới đây :
Câu 4.c trang 112 SBT Địa 8: Nêu tên các cao nguyên lớn, các đỉnh núi cao trên 2 OOOm của khu vực địa
Nêu tên các cao nguyên lớn, các đỉnh núi cao trên 2 000m của khu vực địa hình núi và cao nguyên Trường Sơn Nam.

Quảng cáo
Câu 4. trang 108 Sách bài tập Địa 8: Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh về tài nguyên Nam...
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh về tài nguyên Nam Trung Bộ và Nam Bộ khi xây dựng và phát triển kinh tế, cũng như các vấn đề bảo vệ tài nguyên, môi trường của miền
Câu 1. trang 110 SBT Địa 8: Em hãy kể tên 5 nước thành viên đầu tiên sáng lập Hiệp hội các nước Đông
Em hãy kể tên 5 nước thành viên đầu tiên sáng lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á
Câu 2. trang 110 Sách bài tập (SBT) Địa 8: Nêu mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á qua...
Câu 2 (2,0 điểm) : Nêu mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á qua các giai đoạn phát triển. Các nước hợp tác với nhau dựa trên nguyên tắc nào?
Câu 3. trang 111 SBT Địa 8: Nêu đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam. Tại sao khí hậu Việt Nam lại có
Nêu đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam. Tại sao khí hậu Việt Nam lại có những đặc điểm chung như vậy?

Luyện tập

Bài 3 trang 71 SBT GDCD 8: Quyền khiếu nại và tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được
Quyền khiếu nại và tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và các...
Bài 17.2 Trang 23 SBT Hóa 8: Trong một phản ứng Hóa, các chất phản ứng và các sản phẩm phải chứa
Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và các sản phẩm phải chứa cùng . Bài 17.2 Trang 23 Sách bài...
Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 – 1925) ở Liên Xô, Sau khi chiến thắng ngoại xâm...
Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) - Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục...
Hoạt động 23 trang 125 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Cho hình 43, trong đó các đường thẳng a, b,...
5. Tập hợp các điểm cách đều một đường thẳng cho trước - Hoạt động 23 trang 125 Tài liệu dạy – học Toán...
Thuyết ninh về một sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc (nón lá làng chuông), Cùng với tà áo dài thướt tha...
Văn Thuyết Minh lớp 8 - Thuyết ninh về một sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc (nón lá làng chuông). Cùng...