SBT Địa lí lớp 8

Trang chủ Lớp 8 SBT Địa lí lớp 8
Giải bài tập trong SBT Địa lí 8 chương 11 Châu Á và chương 12 Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục. Câu hỏi thi học kì 1,2 Địa lý lớp 8.

Phần một: Thiên nhiên, con người ở các châu lục (tiếp theo)

Chương 11: Châu Á Chương 12. Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục
Câu 4 trang 32 Sách BT Địa 8: Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP của Ấn Độ các năm 1995, 1999 và năm 2007...
a,Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP của Ấn Độ các năm 1995, 1999 và năm 2007 theo gợi ý sau :
Câu 2 trang 7 Sách bài tập (SBT) Địa 8: Quan sát hình 2.1, tr 7 SGK, kết hợp với kiến thức trong SGK,...
a,b, Quan sát hình 2.1, tr 7 SGK, kết hợp với kiến thức trong SGK, hoàn thành các sơ đồ dưới đây :
Câu 4.c trang 112 SBT Địa 8: Nêu tên các cao nguyên lớn, các đỉnh núi cao trên 2 OOOm của khu vực địa
Nêu tên các cao nguyên lớn, các đỉnh núi cao trên 2 000m của khu vực địa hình núi và cao nguyên Trường Sơn Nam.
Câu 4. trang 108 Sách bài tập Địa 8: Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh về tài nguyên Nam...
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh về tài nguyên Nam Trung Bộ và Nam Bộ khi xây dựng và phát triển kinh tế, cũng như các vấn đề bảo vệ tài nguyên, môi trường của miền
Câu 1. trang 110 SBT Địa 8: Em hãy kể tên 5 nước thành viên đầu tiên sáng lập Hiệp hội các nước Đông
Em hãy kể tên 5 nước thành viên đầu tiên sáng lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á
Câu 2. trang 110 Sách bài tập (SBT) Địa 8: Nêu mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á qua...
Câu 2 (2,0 điểm) : Nêu mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á qua các giai đoạn phát triển. Các nước hợp tác với nhau dựa trên nguyên tắc nào?
Câu 3. trang 111 SBT Địa 8: Nêu đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam. Tại sao khí hậu Việt Nam lại có
Nêu đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam. Tại sao khí hậu Việt Nam lại có những đặc điểm chung như vậy?

Luyện tập

Câu 5.2 trang 86 SBT Toán 8 tập 1: Dựng tam giác ABC biết
Dựng tam giác ABC biết . Câu 5.2 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 8 tập 1 - Bài 5. Dựng hình...
Bài 4 trang 160 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Chủ đề 22: Đối lưu – Bức xạ nhiệt
Bài 4 trang 160 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8. Chọn đáp án B.. Bài: Chủ đề 22: Đối lưu -...
Câu hỏi 2 Bài 3 trang 9 Toán 8 Tập 1: Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 9 Toán 8 Tập 1. Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ ...
Hoạt động 6 trang 37 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Bài 31. Tính chất – Ứng dụng của hiđro
Hoạt động 6 trang 37 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2. Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của...
Bài 56 trang 34 sgk Toán 8 tập 2, Để khuyến khích tiết kiệm điện, giá điện sinh hoạt được tính theo kiểu lũy...
Để khuyến khích tiết kiệm điện, giá điện sinh hoạt được tính theo kiểu lũy tiến, nghĩa là nếu người sử dụng càng dùng...