Trang chủ Lớp 8 SBT Hóa lớp 8 Bài 4.1 trang 4 Sách bài tập Hóa 8: Điền tên hạt...

Bài 4.1 trang 4 Sách bài tập Hóa 8: Điền tên hạt tạo thành nguyên tử vào các câu sau đây (chép vào vở bài...

Điền tên hạt tạo thành nguyên tử vào các câu sau đây (chép vào vở bài tập):

a) …….. và ……. có điện tích như nhau, chỉ khác dấu.

b) ……… và ……… có cùng khối lượng, còn ………. có khối lượng rất bé, không đáng kể.

c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số ………. trong hạt nhân.

d) Trong nguyên tử ……….. luôn chuyển động rất nhanh và sắp xếp thành

từng lớp.. Bài 4.1 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 – Bài 4: Nguyên tử

Điền tên hạt tạo thành nguyên tử vào các câu sau đây (chép vào vở bài tập):

Quảng cáo

a) …….. và ……. có điện tích như nhau, chỉ khác dấu.

b) ……… và ……… có cùng khối lượng, còn ………. có khối lượng rất bé, không đáng kể.

c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số ………. trong hạt nhân.

d) Trong nguyên tử ……….. luôn chuyển động rất nhanh và sắp xếp thành

từng lớp.

Trả lời 

a) Proton và electron ;

b) Proton và nơtron, electron ;

c) Proton ;

d) Các electron.