SBT Hóa lớp 8

Trang chủ Lớp 8 SBT Hóa lớp 8
Giải Bài tập trong sách bài tập Hóa học lớp 8 - SBT Hóa 8 chương: Chất - Nguyên tử - Phân tử, Phản ứng hóa học, Mol và tính toán hóahọc, oxi - không khí - Hiro, nước, Dung dịch,...đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài 44.6* Trang 61 bài tập SBT Hóa 8: A là dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,2M. B là dung dịch H2SO4 có...
A là dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,2M. B là dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,5M.
Bài 44.5 Trang 61 Sách bài tập Hóa 8: Hãy tính Toán và trình bày cách pha chế 0,5 lít dung dịch H2SO4 có...
Hãy tính toán và trình bày cách pha chế 0,5 lít dung dịch H2SO4 có nồng độ 1M từ H2SO4 có nồng độ 98%, khối lượng riêng là 1,84 g/ml.
Bài 44.4 Trang 60 SBT Hóa 8: Người ta pha chế một dung dịch NaCl ở 20°C bằng cách hoà tan 23,5 g
Người ta pha chế một dung dịch NaCl ở 20°C bằng cách hoà tan 23,5 g NaCl trong 75 g nước. Căn cứ vào độ tan của NaCl trong nước \({S_{NaCl({{20}^o}C)}} = 32g\), hãy cho biết dung
Bài 44.2 Trang 60 SBT Hóa 8: Có CuSO4 và nước cất. Hãy tính Toán và trình bày cách pha chế để có
Có : CuSO4 và nước cất. Hãy tính toán và trình bày cách pha chế để có được những sản phẩm sau :
Bài 44.3 Trang 60 Sách BT Hóa 8: Bảng dưới đây cho biết độ tan của một muối trong nước thay đổi theo
Bảng dưới đây cho biết độ tan của một muối trong nước thay đổi theo nhiệt độ :

Quảng cáo
Bài 43.8* Trang 60 Sách bài tập Hóa 8: Có 2 lọ đựng dung dịch H2SO4. Lọ thứ nhất có nồng độ 1M, lọ...
Có 2 lọ đựng dung dịch H2SO4. Lọ thứ nhất có nồng độ 1M, lọ thứ hai có nồng độ 3M. Hãy tính toán và trình bày cách pha chế 50 ml dung dịch H2SO
Bài 43.9* Trang 60 SBT Hóa 8: Cần dùng bao nhiêu mililít dung dịch NaOH 3% có khối lượng riêng là
Cần dùng bao nhiêu mililít dung dịch NaOH 3% có khối lượng riêng là 1,05 g/ml yà bao nhiêu mililít dung dịch NaOH 10% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml để pha chế được 2 lít dung d
Bài 44.1 Trang 60 Sách bài tập Hóa 8: Cân 10,6 g muối Na2CO3 cho vàồ cốc chia độ. Rót vào cốc khoảng vài...
Cân 10,6 g muối Na2CO3 cho vàồ cốc chia độ. Rót vào cốc khoảng vài chục mililít nước cất, khuấy cho muối tan hết. Sau đó rót thêm nước vào cốc cho đủ 200 ml.
Bài 43.5 Trang 59 SBT Hóa 8: 250 ml dung dịch có nồng độ 0,1 M của những chất
a) 250 ml dung dịch có nồng độ 0,1 M của những chất sau’:

Luyện tập

Bài 2 trang 50 – SGK Địa 8, Nêu đặc điểm gió mùa mùa hạ, mùa đông. Vì sao chúng lại có đặc điểm...
Đông Nam Á - Đất liền và hải đảo - Bài 2 - Trang 50 - SGK Địa lí 8. Nêu đặc điểm gió...
Bài 6 trang 17 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Chủ đề 2: Tốc độ
Bài 6 trang 17 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8. Một người đi xe đạp với tốc độ 12 km/h từ...
Câu 23 trang 158 SBT Toán 8 tập 1: Chứng minh rằng đa giác AEHD và hình ABCFE có cùng diện
Chứng minh rằng đa giác AEHD và hình ABCFE có cùng diện tích.. Câu 23 trang 158 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập...
Bài 2 trang 5 Sách bài tập (SBT) GDCD 8: Một số biểu hiện của tôn trọng lẽ phải: Yêu quý, kính trọng hình...
Một số biểu hiện của tôn trọng lẽ phải: Yêu quý, kính trọng hình thành nhân cách tốt đẹp. Bài 2 trang 5 Sách...
Soạn bài Ôn tập truyện kí Việt Nam SBT Văn lớp 8 tập 1: Giải câu 1, 2, 3 trang 68 SBT Văn lớp...
Giải câu 1, 2, 3 trang 68 SBT Ngữ Văn 8 tập 1. Hãy xác định thể loại của các văn bản sau :...