SBT Lịch sử lớp 8

Trang chủ Lớp 8 SBT Lịch sử lớp 8
Giải sách bài tập Lịch sử lớp 8 - SBT Sử 8: Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) và Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 đầy đủ, chi tiết trên Baitapsgk.com

A - LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917)

CHƯƠNG 1. THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ thế kỷ XVI đến nửa sau thế kỷ XIX) CHƯƠNG 2. CÁC NƯỚC ÂU- MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX CHƯƠNG 3. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII- ĐẦU THẾ KỈ XX CHƯƠNG 4. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917-1945)

CHƯƠNG 1. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ ( 1921-1941)
CHƯƠNG 2. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) CHƯƠNG 3. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) CHƯƠNG 4. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939-1945) CHƯƠNG 5. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC- KĨ THUẬT VÀ VĂN HOÁ THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

B - LỊCH SỬ VIÊT NAM (1858 đến năm 1918)

CHƯƠNG 1. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( Từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX) CHƯƠNG 2. XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918

Câu 2 trang 122 Sách bài tập Lịch Sử 8: Nêu những chuyển biến trong xã hội Việt Nam...

Nêu những chuyển biến trong xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp? . Câu

Bài Tập 8 trang 111 SBT Sử 8: Kết cục thất bại của phong trào đấu tranh vũ trang...

Kết cục thất bại của phong trào đấu tranh vũ trang của Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX nói lên điều

Bài Tập 9 trang 111 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8: Từ các tri thức lịch sử, hãy...

Từ các tri thức lịch sử, hãy nêu nhận xét về đặc điểm của phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam

Câu 1 trang 122 Sách Bài Tập (SBT) Sử 8: Phong trào Cần Vương nổ ra và phát triển...

Phong trào Cần Vương nổ ra và phát triển như thế nào ? Vì sao chiếu Cần vương được đông đảo các tầng lớp nhân

Bài Tập 2 trang 108 Sách bài tập Sử 8: Lập bảng thống kê những sự kiện chính phản...

Lập bảng thống kê những sự kiện chính phản ánh những quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh

Bài Tập 3 trang 109 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8: Hãy nối các mốc thời gian với...

Hãy nối các mốc thời gian với sự kiện lịch sử sao cho đúng.. Bài Tập 3 trang 109 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử

Bài Tập 4 trang 109 SBT Sử 8: Thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần...

Thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương theo bảng sau. Bài Tập 4 trang 109 Sách Bài Tập (SBT) Lịch

Bài Tập 5 trang 110 Sách bài tập Lịch Sử 8: Hãy điền nội dung phù hợp vào cột...

Hãy điền nội dung phù hợp vào cột bên phải hoàn chỉnh bảng thống kê sau về các sự kiện tiêu biểu trong phong trào

Bài Tập 6 trang 110 SBT Sử 8: Hãy nối các nhân vật lịch sử với xu hướng cách...

Hãy nối các nhân vật lịch sử với xu hướng cách mạng của họ cho đúng.. Bài Tập 6 trang 110 Sách Bài Tập (SBT)

Bài Tập 7 trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8: Nhận xét về phong trào yêu nước...

Nhận xét về phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX theo bảng

Luyện tập

Câu 3.2 trang 89 SBT Toán 8 tập 2: Hãy tính độ dài đường chéo AC, biết EF = m =
Hãy tính độ dài đường chéo AC, biết EF = m = 3,45cm.. Câu 3.2 trang 89 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập...
Thuyết minh về cây Mai, Từ xưa, thú chơi hoa vốn là một nét đẹp văn hóa, thể hiện tâm hồn phong phú, và...
Văn Thuyết Minh lớp 8 - Thuyết minh về cây Mai. Từ xưa, thú chơi hoa vốn là một nét đẹp văn hóa, thể...
Câu 7 trang 25 SBT Toán 8 tập 1: Dùng tính chất cơ bản của phân thức hoặc quy tắc đổi dấu để biến...
Dùng tính chất cơ bản của phân thức hoặc quy tắc đổi dấu để biến mỗi cặp phân thức sau thành một cặp phân...