Quảng cáo

Luyện tập

Hoạt động 3 trang 26 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Đọc thông tin dưới đây:
Hoạt động 3 trang 26 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. Bài 5. Nguyên tố hóa học - Tài liệu...
Hoạt động 1 trang 96 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Phương trình hóa học cho ta biết điều gì?
Hoạt động 1 trang 96 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. Bài 22. Tính theo phương trình hóa học....
Em hãy kể những loại thiết bị điện có trong mạch điện ở nhà em ?
Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà - Câu 1 trang 186 SGK Công Nghệ 8. Em hãy kể những...
Bài tập 12 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8 tập 2: Cho a < b. Hãy so sánh:
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 12 trang...
Bài 1 trang 75 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Điền vào chỗ trống các cụm từ thích hợp sau:...
Bài 1 trang 75 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. Điền vào chỗ trống các cụm từ thích hợp sau:...