Quảng cáo


Luyện tập

Bài 4 trang 56 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Phương trình hóa học:
Bài 4 trang 56 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2. (eqalign{ & 2{H_2} + {O_2}buildrel {{t^0}} over longrightarrow 2{H_2}O cr...
Câu 134 trang 97 SBT Toán 8 tập 1: Chứng minh rằng trong hình thoi: a. Giao điểm của hai đường chéo
Chứng minh rằng trong hình thoi: a. Giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng của hình thoi b. Hai đường chéo là hai...
Bài 3.15 trang 11 SBT Lý 8: Đoàn tàu bắt đầu vào ga chuyển động chậm dần
Đoàn tàu bắt đầu vào ga chuyển động chậm dần. Một người quan sát đứng bên đường thấy toa thứ 6 qua trước mặt...
Quan sát hình 2 – 1 và 2 – 2, kết hợp với tự tìm hiểu bản thân, hãy trả lời các câu hỏi...
Quan sát hình 2 - 1 và 2 - 2, kết hợp với tự tìm hiểu bản thân, hãy trả lời các câu hỏi.:...
Viết bài tập làm văn số 5 8 VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 5 – VĂN THUYẾT MINH (làm tại lớp), I. ĐỀ...
Nghị Luận Xã Hội Lớp 8 - Viết bài tập làm văn số 5 lớp 8 VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 5 –...