Quảng cáo

Luyện tập

Cảm nhận về bài thơ Quê hương của Tế Hanh, Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới. Nước bao vây, cách biển nửa...
Quê Hương - Tế Hanh - Cảm nhận về bài thơ Quê hương của Tế Hanh. Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới....
Giải bài tập trang 35 Tập bản đồ Địa lí 8: Quan sát kĩ hai lát cắt dưới đây
Giải bài tập trang 35 Tập bản đồ Địa lí 8. + Địa hình Việt Nam là những cao nguyên cao: cao nguyên Đắk...
Câu hỏi 2 Bài 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1 : Bài 7. Hình bình hành
Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1 . Các góc đối bằng nhau.. Bài 7. Hình...
Phương tiện dạy học: THỰC HÀNH: QUAN SÁT TẾ BÀO VÀ MÔ
Phương tiện dạy học: THỰC HÀNH: QUAN SÁT TẾ BÀO VÀ MÔ. Dụng cụ được chuẩn bị theo từng nhóm (4 đến 6 học...
Bài Luyện tập đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận SBT Văn lớp 8 tập 2: Giải câu...
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 96 SBT Ngữ Văn 8 tập 2. Giả sử em đã đưa yếu tố tự sự (hoặc...