Quảng cáo

Luyện tập

Bài 1 trang 47 sgk Hóa 8, Dấu hiệu nào là chính để phân biệt
Sự biến đổi chất - Bài 1 trang 47 sgk hóa học 8. Dấu hiệu nào là chính để phân biệt... ...
Bài 5 trang 115 Toán lớp 8 tập 1, Bài 5. Tính số đo mỗi góc của ngũ giác đều, lục giác đều, n-...
Bài 5. Tính số đo mỗi góc của ngũ giác đều, lục giác đều, n- giác đều. Bài 5 trang 115 sgk toán lớp...
Câu 1 trang 50 Sách BT Toán 8 tập 2: Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai ? Vì sao ?
Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai ? Vì sao ?. Câu 1 trang 50 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2...
Bài 41 trang 53 sgk Toán 8 tập 2, Giải các bất phương trình:
Giải các bất phương trình. Bài 41 trang 53 sgk toán 8 tập 2 - Ôn tập chương IV- Bất phương trình bậc nhất...
Bài 7 trang 133 sgk Toán 8 tập 2, Cho tam giác ABC (AB < AC). Tia phân giác của góc A cắt BC...
Cho tam giác ABC (AB < AC). Tia phân giác của góc A cắt BC ở K. Qua trung điểm M của BC kẻ...