Quảng cáo

Luyện tập

Bài 12 trang 20 Sách bài tập GDCD 8: Không có pháp luật thì xã hội sẽ hỗn loạn, cuộc sống của con người...
Không có pháp luật thì xã hội sẽ hỗn loạn, cuộc sống của con người không được đảm bảo an toàn.. Bài 12 trang...
Hoạt động 4 trang 76 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Các nhóm học sinh phân công nhiệm vụ ,...
Hoạt động 4 trang 76 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2. Nhận xét: độ tan của chất rắn sẽ tăng...
Lý thuyết về nguyên tử, Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. Nguyên tử gồm
Nguyên tử - Lý thuyết về nguyên tử. Nguyên tử : là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. Nguyên tử gồm... ...
Bài 5.4 trang 7 SBT Hóa 8:Hãy dùng chữ số và kí hiệu Hóa để diễn đạt các ý sau Chín nguyên
a) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hoá học để diễn đạt các ý sau : Chín nguyên tử magie, sáu nguyên tử...
Bài 5 trang 142 sgk hóa học 8, Xác định độ tan của muối
Độ tan của một chất trong nước. Bài 5 trang 142 sgk hóa học 8. Xác định độ tan của muối ...