Quảng cáo


Luyện tập

Câu 27 trang 10 Sách bài tập Toán 8 tập 2: Dùng máy tính bỏ túi để tính giá trị gần đúng các nghiệm...
Dùng máy tính bỏ túi để tính giá trị gần đúng các nghiệm của mỗi phương trình sau, làm tròn đến chữ số thập...
Câu hỏi 1 – Mục II – Tiết 18 trang 95 – Sử 8, Gánh nặng của cuộc khủng hoảng ở Mĩ chủ yếu...
Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - Câu hỏi 1 - Mục II - Tiết 18...
Câu 160 trang 100 Sách BT Toán 8 tập 1: Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung...
Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, AC, DC, DB. Tìm điều kiện của...
Bài Tập 1 trang 27 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8: Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời
Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng.. Bài Tập 1 trang 27 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8 -...
Bài 1.1 trang 3 SBT Lý 8: Có một ôtô đang chạy trên đường. Câu mô tả nào sau đây là không
Có một ôtô đang chạy trên đường. Câu mô tả nào sau đây là không đúng?. Bài 1.1 trang 3 Sách bài tập (SBT)...