Quảng cáo

Luyện tập

Bài 17.11 Trang 24 Sách bài tập (SBT) Hóa 8: Quặng malachit có thành phần chính là hai hợp chất của đồng được ghi
Quặng malachit có thành phần chính là hai hợp chất của đồng được ghi bằng công thức chung là Cu2(OH)2CO3. Khi nung nóng thì...
Bài 50 trang 23 sgk Toán 8 tập 1, Tìm x, biết:
Tìm x, biết. Bài 50 trang 23 sgk toán 8 tập 1 - Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm...
Read – Đọc – Unit 13 trang 124 – môn Anh 8, Christmas is an important festival in many countries around the world. The...
Unit 13: Festivals - Lễ hội - Read - Đọc - Unit 13 - Trang 124 - Tiếng Anh 8. Christmas is an important...
Bài C2 trang 8 – Lý 8, Hãy tính quãng đường mỗi học sinh chạy được trong 1 giây và ghi kết quả vào...
Vận tốc - Bài C2 - Trang 8 - SGK Vật lí 8. Hãy tính quãng đường mỗi học sinh chạy được trong 1...
Lấy chủ đề: Tự học mang lại nhiều ích lợi to lớn. Em hãy viết một đoạn văn bày tỏ những suy nghĩ của...
Nghị Luận Xã Hội Lớp 8 - Lấy chủ đề: Tự học mang lại nhiều ích lợi to lớn. Em hãy viết một đoạn...