Trang chủ Lớp 8 SGK Giáo dục thể chất 8 - Cánh diều Em hãy nêu cách thực hiện một động tác trong Bài thể...

Em hãy nêu cách thực hiện một động tác trong Bài thể dục nhịp điệu và thực hiện động tác đó - Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang...

Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 45). Giải chi tiết Câu 1 Trang 51 SGK giáo dục thể chất 8, Bài 2: Bài thể dục nhịp điệu ( động tác chạy bộ - động tác bụng và động tác điều hòa) - SGK Giáo dục thể chất 8 Cánh diều.

Em hãy nêu cách thực hiện một động tác trong Bài thể dục nhịp điệu và thực hiện động tác đó

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 45)

- Chọn 1 động tác bất kì trong bài thể dục nhịp điệu để nêu cách thực hiện

Answer - Lời giải/Đáp án

- Động tác điều hòa

+ TTCB: Nhịp 8 của động tác bụng

Lần 8 nhịp thứ nhất

Advertisements (Quảng cáo)

+ Nhịp 1,2,3,4: Chân trái bước sang ngang rộng bằng vai, hai tay co nhẹ bắt chéo trước bụng, đầu cúi. Từ từ nâng cằm nhìn thẳng, đồng thời tay mở sang ngang

+ Nhịp 5,6,7,8: Chân trái thu về, từ từ hạ tay về tư thế đứng nghiêm

Lần 8 nhịp thứ hai

+ Nhịp 1,2,3,4: Chân trái bước sang ngang, hai tay co nhẹ bắt chéo trước bụng rồi từ từ mở qua ngang lên cao thành tư thế chếch bên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, đầu ngửa

+ Nhịp 5,6,7,8: Chân trái thu về, từ từ hạ tay về tư thế đứng nghiêm

Lần 8 nhịp thứ 3: Thực hiện như lần 8 nhịp thứ 1 nhưng đổi bên

Lần 8 Nhịp thứ 4: Thực hiện như lần 8 nhịp thứ 2 nhưng đổi bên