Trang chủ Lớp 8 SGK Giáo dục thể chất 8 - Chân trời sáng tạo Bài 2: Kỹ thuật dẫn bóng kết hợp di chuyển ném rổ...

Bài 2: Kỹ thuật dẫn bóng kết hợp di chuyển ném rổ một tay trên vai: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến kỹ thuật dẫn bóng kết hợp di chuyển ném rổ- Đọc kĩ phần......

Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 90)- Chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ thuật dẫn bóng kết hợp di chuyển. Trả lời Bài 2: Kĩ thuật dẫn bóng kết hợp di chuyển ném rổ một tay trên vai - Chủ đề 3: Bóng rổ sách Giáo dục thể chất 8 - Chân trời sáng tạo. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến kỹ thuật dẫn bóng kết hợp di chuyển ném rổ

Question - Câu hỏi/Đề bài

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến kỹ thuật dẫn bóng kết hợp di chuyển ném rổ

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 90)

Advertisements (Quảng cáo)

- Chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ thuật dẫn bóng kết hợp di chuyển ném rổ

Answer - Lời giải/Đáp án

Kỹ thuật dẫn bóng kết hợp di chuyển ném rổ trong bóng rổ yêu cầu sự kết hợp giữa kỹ thuật dẫn bóng, cơ địa, linh hoạt, tốc độ, sức mạnh, tầm nhìn, quyết định, thể lực và kiên nhẫn