Trang chủ Bài học Chủ đề 3: Bóng rổ (SGK Giáo dục thể chất 8 – Chân trời sáng tạo)

Chủ đề 3: Bóng rổ (SGK Giáo dục thể chất 8 – Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải, trả lời 5 câu hỏi, bài tập thuộc Chủ đề 3: Bóng rổ (SGK Giáo dục thể chất 8 – Chân trời sáng tạo). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Giáo dục thể chất 8 - Chân trời sáng tạo


Bài 1: Kỹ thuật bước trượt ngang và phòng thủ 1 kèm 1: Em hãy tìm hiểu và so sánh bước trượt ngang trong...
Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 86). Hướng dẫn giải Bài 1: Kĩ thuật bước trượt ngang và phòng thủ 1...
Bài 2: Kỹ thuật dẫn bóng kết hợp di chuyển ném rổ một tay trên vai: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến kỹ...
Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 90)- Chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ thuật dẫn bóng kết hợp...
Bài 3: Kỹ thuật đột phá tấn công: Trong thi đấu bóng rổ, kỹ thuật đột phá tấn công thường được sử dụng để...
Vận dụng kiến thức giải bài 3: Kĩ thuật đột phá tấn công. Trong thi đấu bóng rổ, kỹ thuật đột phá tấn...
Em hãy tìm hiểu thêm một số kỹ thuật đột phá tấn công trong môn Bóng rổ - Đọc kĩ phần Kiến thức mới...
Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 94) và tìm hiểu thêm thông tin bên ngoài. Hướng dẫn giải Câu 2 Trang...
Trong thi đấu bóng rổ, kỹ thuật đột phá tấn công thường được sử dụng để làm gì?
Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 94). Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 1 Trang 95 SGK giáo dục thể chất...