Trang chủ Lớp 8 Sinh lớp 8 Bài thu hoạch: Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng...

Bài thu hoạch: Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương...

Bài thu hoạch: Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương. Cách sơ cứu và băng bó khi gặp người bị gãy xương cẳng tay…

BÀI THU HOẠCH

Cách sơ cứu và băng bó khi gặp người bị gãy xương cẳng tay

 – Phương pháp sơ cứu:

    + Dùng một nẹp đỡ lấy cẳng tay, đồng thời lót trong nẹp bằng gạc hay vải sạch gấp dày ở các chỗ đầu xương.

Quảng cáo

    + Buộc định vị ngay chỗ xương gãy bằng gạc.

 – Băng bó cố định:

    + Sau khi đã buộc định vị dùng băng y tế hoặc bằng vải băng cho người bị thương.

    + Băng cần quấn chặt.

    + Với xương cẳng tay bằng từ trong ra cổ tay, sau đo làm dây đeo cẳng tay vào cổ.

Đã có lời giải Sách bài tập – Sinh lớp 8 và Bài tập nâng cao – Xem ngay


Mục lục môn Sinh 8