Sinh lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Sinh lớp 8
Để học tốt sinh học lớp 8 - Giải bài tập sinh học 8 theo chương trình SGK Môn Sinh mới nhất trên Baitapsgk.com

Bài thu hoạch – Thực hành: Hô hấp nhân tạo: Bài 23: Thực hành: Hô hấp nhân tạo

Bài thu hoạch – Thực hành: Hô hấp nhân tạo: Bài 23: Thực hành: Hô hấp nhân tạo. 1. Kiến thức – So sánh để

Bài thu hoạch – Thực hành: Sơ cứu cầm máu: Bài 19: Thực hành: Sơ cứu cầm máu

Bài thu hoạch – Thực hành: Sơ cứu cầm máu: Bài 19: Thực hành: Sơ cứu cầm máu. 1. Kiến thức – Chảy máu tĩnh

Bài thu hoạch: Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương

Bài thu hoạch: Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương. Cách sơ cứu và băng bó khi gặp

Bài thu hoạch – Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống: Bài...

Bài thu hoạch – Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống: Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu chức

Bài thu hoạch – Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước: Bài 37: Thực hành: Phân tích...

Bài thu hoạch – Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước: Bài 37: Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước. Em

Điều kiện, nguyên tắc của sự thụ tinh và thụ thai là gì (Trang 210 Sinh lớp 8)

Các nguyên tắc đề ra là gì – Trang 210: ÔN TẬP-TỔNG KẾT. Điều kiện của sự thụ thai là: Trứng đã thụ tinh phải

Nêu rõ tác dụng của hormone các tuyến nội tiết chủ yếu – Trang 210: ÔN TẬP-TỔNG KẾT

Nêu rõ tác dụng của hormone các tuyến nội tiết chủ yếu – Trang 210: ÔN TẬP-TỔNG KẾT. Tác dụng của Hormon tăng trưởng: Giúp

Hãy nêu rõ chức năng của các thành phần cấu tạo chủ yếu của mắt và tai – Trang...

Hãy nêu rõ chức năng của các thành phần cấu tạo chủ yếu của mắt và tai – Trang 209: ÔN TẬP-TỔNG KẾT. Bảo vệ

Hãy điền vào ô trống ở bảng 66 .6 Trang 209: Các cơ quan phân tích quan trọng

Hãy điền vào ô trống ở bảng 66 – 6 – Trang 209: ÔN TẬP-TỔNG KẾT. Bộ phận thụ cảm: Màng lưới(của cầu mắt) Hãy

So sánh cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh vận động với hệ thần kinh sinh dưỡng...

So sánh cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh vận động với hệ thần kinh sinh dưỡng – Trang 208: ÔN TẬP-TỔNG KẾT.

Luyện tập

Câu 11 trang 52 Sách bài tập Toán 8 tập 2: Cho m < n, hãy so sánh:
Cho m < n, hãy so sánh. Câu 11 trang 52 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2 - Bài 2. Liên hệ...
Câu hỏi 3 trang 96 Sinh 8: HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN
Câu hỏi 3 trang 96 SGK Sinh học 8: HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN. Gan đảm nhiệm những vai trò...
Review 2 – Language trang 68 SGK Tiếng Anh 8 mới, Hoàn thành mỗi câu, sử dụng although, while, however, moreover và otherwise.
Review 2 trang 68 SGK Tiếng Anh 8 mới - Review 2 - Language trang 68 SGK Tiếng Anh 8 mới. Hoàn thành mỗi...