Sinh lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Sinh lớp 8
Để học tốt sinh học lớp 8 - Giải bài tập sinh học 8 theo chương trình SGK Môn Sinh mới nhất trên Baitapsgk.com
Bài thu hoạch – Thực hành: Hô hấp nhân tạo: Bài 23: Thực hành: Hô hấp nhân tạo
– So sánh để chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau trong các tình huống chủ yếu cần được hô hấp nhân tạo?…
Điều kiện, nguyên tắc của sự thụ tinh và thụ thai là gì (Trang 210 Sinh lớp 8)
Dựa vào sự hiểu biết về các điều kiện của sự thụ tinh và thụ thai, người ta đề ra các nguyên tắc cần tuân thù để tránh mang thai ngoài ý muốn phải nạo phá thai và thực hiện được k
Nêu rõ tác dụng của hormone các tuyến nội tiết chủ yếu trang 210: ÔN TẬP-TỔNG KẾT
Nêu rõ tác dụng của hormone các tuyến nội tiết chủ yếu ở bảng 66 – 8
Hãy nêu rõ chức năng của các thành phần cấu tạo chủ yếu của mắt và tai trang 209: ÔN TẬP-TỔNG KẾT
Hãy nêu rõ chức năng của các thành phần cấu tạo chủ yếu của mắt và tai vào bảng  66-7.
Hãy điền vào ô trống ở bảng 66 .6 Trang 209: Các cơ quan phân tích quan trọng
Hãy điền vào ô trống ở bảng 66 – 6 những nội dung thích hợp mà em biết
So sánh cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh vận động với hệ thần kinh sinh dưỡng trang 208: ÔN TẬP-TỔNG KẾT
So sánh cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh vận động với hệ thần kinh sinh dưỡng bằng cách hoàn thành bảng 66 -5.

Luyện tập

Hãy nêu cách sử dụng các dụng cụ tháo,lắp và kẹp chặt ?
Bài 20. Dụng cụ cơ khí - Câu 2 trang 70 SGK Công Nghệ 8 . Hãy nêu cách sử dụng các dụng cụ...
Câu hỏi 2 – Mục I – Tiết 18 trang 94 – SGK Sử 8, Qua các hình ảnh 65,66,67, em có nhận xét...
Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - Câu hỏi 2 - Mục I - Tiết 18...
Câu hỏi 3 (Mục II Bài học 7 -SGK Trang 50) Sử 8, Trình bày nguyên nhân và diễn biến của Cách mạng Nga...
Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX - Câu hỏi 3 (Mục II Bài...
Trả lời gợi ý Bài 7 trang 18 GDCD lớp 8: Bài 7: Tích cực tham gia hoạt động chính trị – xã hội
Trả lời gợi ý Bài 7 trang 18 SGK GDCD lớp 8: Bài 7: Tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã...
Bài 16.8 Trang 22 Sách bài tập Hóa 8: Biết rằng, kim loại nhôm tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra chất
Biết rằng, kim loại nhôm tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra chất nhôm sunfat Al2(SO4)3 và khí hiđro.. Bài 16.8 Trang 22...