Quảng cáo

Luyện tập

Câu 2.2 trang 82 SBT Toán 8 tập 1: Tính các góc của hình thang
Tính các góc của hình thang. Câu 2.2 trang 82 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 8 tập 1 - Bài 2. Hình thang ...
Bài C7 trang 81 sgk vật lý 8, Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B chứng tỏ điều gì ?
Đối lưu - Bức xạ nhiệt - Bài C7 trang 81 sgk vật lý 8. Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B chứng...
Bài 1,2,3,4 trang 67 sinh học 8: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 67 sinh học lớp 8: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP. Câu 1....
Câu 4 trang 29 SGK vật lý 8, Câu 4. Dựa vào các thí nghiệm trên, hãy chọn từ thích hợp cho các chỗ...
Áp suất chất lỏng - bình thông nhau - Câu 4 - trang 29 SGK vật lý 8. Câu 4. Dựa vào các thí...
Bài C3 trang 47 sgk vật lí 8, Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học?
Công cơ học - Bài C3 trang 47 sgk vật lí 8. Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ...