Quảng cáo

Luyện tập

Bài 3 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 8: Nối ý ô bên trái với ý ô bên phải sao cho phù hợp...
Bài 3 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 8. Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình ...
Câu 6 trang 80 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Chứng minh rằng các góc của một tứ giác không thể đều là...
Chứng minh rằng các góc của một tứ giác không thể đều là góc nhọn, không thể đều là góc tù.. Câu 6 trang...
Bài 2 trang 23 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2:  
Bài 2 trang 23 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2. Bài 27. Điều chế oxi - Phản ứng phân...
Bài 26.2 trang 71 Sách bài tập (SBT) Lý 8: Hãy dựa vào bản đồ tiêu thụ, khai thác và dự trữ dầu vẽ...
Hãy dựa vào bản đồ tiêu thụ, khai thác và dự trữ dầu vẽ ở hình để chọn câu trả lời đúng cho câu...
Câu 3 trang 12 Sách bài tập Địa 8: Quan sát hình 4.2. Lược đồ phân bố khí áp và hướng gió chính về...
Quan sát hình 4.2. Lược đồ phân bố khí áp và hướng gió chính về mùa hạ (tháng 7) ở các khu vực khí...