Quảng cáo


Luyện tập

Bài 29.18 Trang 42 SBT Hóa 8: Đốt 4,6 g Na trong bình chứa 2240 ml O2 (ở đktc). Nếu sản phẩm sau
Đốt 4,6 g Na trong bình chứa 2240 ml O2 (ở đktc). Nếu sản phẩm sau phản ứng cho tác dụng với H2O thì...
Bài 1 trang 35 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Mô hình phân tử nào của đơn chất?
Bài 1 trang 35 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1.  . Bài 6. Đơn chất hợp chất phân tử ...
Bài 2 trang 160 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Khả năng hấp thu tia nhiệt của một vật phụ thuộc...
Bài 2 trang 160 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8. Bài: Chủ đề 22: Đối lưu - Bức xạ nhiệt ...
Câu 60 trang 150 Sách bài tập Toán 8 tập 2: Một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy là 6cm,...
Một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy là 6cm, chiều cao là 4cm thì diện tích xung quanh là. Câu...
Câu 43 trang 11 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Tính giá trị của biểu thức sau:
Tính giá trị của biểu thức sau. Câu 43 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 - Bài 10. Chia đơn...