Luyện tập

Giới thiệu về nhà thơ Tế Hanh, tác giả của bài thơ Quê Hương, Nhà thơ Tế Hanh (tên khai sinh là Trần Tế...
Văn Thuyết Minh lớp 8 - Giới thiệu về nhà thơ Tế Hanh, tác giả của bài thơ Quê Hương. Nhà thơ Tế Hanh...
Bài tập 3 trang 54 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Hãy nêu một bất phương trình có tập nghiệm được...
Bài tập - Chủ đề 4 : Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn - Bài tập 3 trang 54 Tài liệu dạy...
Bài 44 trang 54 sgk Toán lớp 8 tập 2, Trong một cuộc thi đố vui. Ban tổ chức quy định mỗi người dự...
Trong một cuộc thi đố vui. Ban tổ chức quy định mỗi người dự thi phải trả lời 10 câu hỏi ở vòng sơ...
Bài 58 trang 92 sgk Toán 8 tập 2, Cho tam giác cân ABC (AB = AC), vẽ các đường cao BH, CK (H.66
Cho tam giác cân ABC (AB = AC), vẽ các đường cao BH, CK (H.66. Bài 58 trang 92 sgk toán 8 tập 2...
Bài 19 trang 68 – Sách giáo khoa Toán 8 tập 2, Bài 19. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Đường thẳng a...
Bài 19. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Đường thẳng a song song với DC, cắt các cạnh AD và BC theo thứ...