Quảng cáo


Luyện tập

Tế bào cơ trơn có hình dạng và cấu tạo như thế nào?
Tế bào cơ trơn có hình dạng và cấu tạo như thế nào.: MÔ. Giống nhau giữa cơ vân và cơ tim: Tế bào...
Bài 4 trang 24 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: 6,72 lit khí oxi ( đktc).
Bài 4 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2. Tính số mol và số gam kali clorat (KCl{O_3}) cần...
Bài 40 trang 31 sgk Toán 8 tập 2, Năm nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương, Phương tính rằng 13 năm nữa...
Năm nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương, Phương tính rằng 13 năm nữa thì tuổi mẹ chỉ còn gấp 2 lần tuổi...
Câu 30 trang 160 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Cho tam giác ABC, biết AB = 3AC. Tính tỉ số hai đường...
Cho tam giác ABC, biết AB = 3AC. Tính tỉ số hai đường cao xuất phát từ các đỉnh B và C. . Câu 30...
Bài 31.10 Trang 44 SBT Hóa 8: Người ta dùng khí hiđro hoặc khí cacbon oxit để khử sắt(III) oxit
Người ta dùng khí hiđro hoặc khí cacbon oxit để khử sắt(III) oxit thành sắt. Để điều chế 35 g sắt, thể tích khí...