Quảng cáo

Luyện tập

Thử tài bạn trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1,Các chữ cái in hoa như H và Z là hình...
3. Đối xứng tâm - Thử tài bạn trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài tập a) Các...
Trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân ”, Trong kho tàng ca dao, tục ngữ...
Nghị Luận Xã Hội Lớp 8 - Trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân ”....
Hoạt động 1 trang 65 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Bài 38. Bài Luyện tập 7
Hoạt động 1 trang 65 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2. Bài 38. Bài Luyện tập 7 ...
Câu 16 trang 86 SBT Toán 8 tập 2: Tính giá trị của a.
Tính giá trị của a.. Câu 16 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2 - Bài 2. Định lí đảo và...
Có các phép chiếu nào ? mỗi phép chiếu có đặc điểm gì ?
Bài 2. Hình chiếu - Câu 2 trang 10 SGK Công Nghệ 8 . Có các phép chiếu nào ? mỗi phép chiếu có...