Trang chủ Lớp 9 SBT Ngữ Văn lớp 9 Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích)...

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích) trang 22 SBT văn 9...

Giải câu 1, 2, 3 trang 22 SBT Ngữ Văn 9 tập 2. Chứng minh nghệ thuật nhân cách hoá của La Phông-ten (mà H. Ten chưa đề cập đến ở văn bản nghị luận này) qua đoạn trích thơ ngụ ngôn Chó sói và chiên con, trên cơ sở xem xét ?. Soạn bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích) SBT Ngữ Văn 9 tập 2 – Soạn bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích)

1. Để làm nổi bật tính cách của con cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten, H. Ten đã :

   a) Sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ?

   b) Lập luận ra sao ?

   c) Làm cách nào để bố cục khỏi đơn điệu ?

   d) Dẫn đến những kết luận gì ?

   Bài tập nhằm giúp em nắm vững bài nghị luận văn chương của H. Ten. Chỉ cần làm miệng và ghi những ý chính vào sổ tay.

   Để làm được bài này, cần đọc kĩ văn bản nghị luận, ôn tập những câu hỏi Đọc – hiểu văn bản trong SGK và lời giảng trên lớp.

   Trả lời lần lượt theo từng mục (a), (b), (c), (d) một cách ngắn gọn, có chọn lọc, chứ không nhắc lại nguyên như trong bài.

2. Chứng minh nghệ thuật nhân cách hoá của La Phông-ten (mà H. Ten chưa đề cập đến ở văn bản nghị luận này) qua đoạn trích thơ ngụ ngôn Chó sói và chiên con, trên cơ sở xem xét :

   a) Cách đặt tên các con vật (tên riêng hay tên chung của loài).

   b) Những ý nghĩ, lập luận của các con vật (có thật hay không).

Quảng cáo

   c) Cách diễn đạt bằng ngôn từ của các con vật (có thật hay không).

   d) Hành động của các con vật (có thật hay không).

   e) Tính chất ngụ ý (nói chuyện con vật hay con người).

   Bài tập này mở rộng ra ngoài khuôn khổ văn bản nghị luận văn chương của H. Ten nhằm giúp em hiểu thêm nghệ thuật nhân cách hoá của La Phông-ten khi xây dựng nhân vật là các con vật. H. Ten đề cập đến vấn đề này ở một chỗ khác.

   Cần suy nghĩ, làm miệng, lần lượt theo các mục (a), (b), (c), (d), (e) và ghi chép những ý chính vào sổ tay.

   Để làm được bài này, cần đọc kĩ đoạn trích Chó sói và chiên con trong văn bản nghị luận. Có thể tìm đọc toàn văn bài thơ ngụ ngôn ấy của La Phông-ten trong SGK.

   Em có thể tham khảo thêm văn bản Con chó Bấc trong SGK Ngữ văn 9, tập hai và sách bài tập này (Bài 31).

3. Học thuộc lòng bài thơ ngụ ngôn Chó sói và chiên con của La Phông-ten ở phần Đọc thêm, trang 41 – 42, SGK.

   Để làm tốt bài tập này :

   – Cần rà soát những câu thơ nào là lời người kể chuyện, là lời chó sói, là lời chiên con.

   – Đọc diễn cảm nhiều lần với ba giọng phân biệt.

   – Sau đó mới học và đọc thuộc lòng có diễn cảm.